Sökning: "anna nordling"

Hittade 4 uppsatser innehållade orden anna nordling.

 1. 1. Fake it until you make it : En uppsats om bluffenomenets påverkan på socionomen i sin yrkesroll

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för sociala och psykologiska studier; Karlstads universitet/Institutionen för sociala och psykologiska studier

  Författare :Anna Johansson; Alexandra Nordling; [2018]
  Nyckelord :Social work; Social worker; Impostor phenomenon; Impostor; Profession; Socialt arbete; Socionom; Bluffenomenet; Bluff; Yrkesroll;

  Sammanfattning : Bluffenomenet är en inre upplevelse av att känna sig som en bedragare och en rädsla att bli avslöjad som otillräcklig i sociala sammanhang. Personer som upplever bluffenomenet tror sig ha övertygat sin omgivning om att de besitter mer kunskap och mer kompetens än de verkligen har och känner en rädsla för att deras brist på förmåga ska avslöjas av omgivningen. LÄS MER

 2. 2. ”Herregud! Flera barn vill härifrån, jag kanske ska göra något annat?”– En intervjustudie om förskollärares syn på inkludering och delaktighet i förskolans samling

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Anna Nordling; Sanna Ottosson; [2016]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Studiens problemområde behandlar komplexiteten i att skapa en samling där alla barn kan inkluderas och göras delaktiga på sina villkor. Eftersom barn har olika intressen, förutsättningar och behov ställer detta stora krav på lärares vilja och förmåga att närma sig barns perspektiv. LÄS MER

 3. 3. The effect on subsidiary strategy of the recession : A case study of 7 subsidiaries belonging to 3 multinational corporations

  Magister-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Sektionen för management; Blekinge Tekniska Högskola/Sektionen för management; Blekinge Tekniska Högskola/Sektionen för management

  Författare :Anna Nordling; Ezaz Paracha; Alex Ofori; [2012]
  Nyckelord :Recession; Subsidiary strategy; Subsidiary classification; Subsidiary recession response;

  Sammanfattning : Study Purpose Given the current financial stagnation in America and Europe and the increasing priority given to growth markets, the aim of our thesis is to study the impact on business strategy for subsidiaries in multinational corporations. The following research question is studied: How do MNC subsidiaries adjust their internal strategy as a result of this recession? Method The study design is a multiple case study. LÄS MER

 4. 4. Talent Management - the right people - in the right jobs - at the right time. : En studie om Talent Management utifrån fyra aspekter

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Akademin för humaniora, utbildning och samhällsvetenskap; Örebro universitet/Akademin för humaniora, utbildning och samhällsvetenskap

  Författare :Camilla Nordling; Anna Granath; [2010]
  Nyckelord :Talent management;

  Sammanfattning : .... LÄS MER