Sökning: "anna olofsson uppsala"

Hittade 4 uppsatser innehållade orden anna olofsson uppsala.

 1. 1. Farmakologisk behandling vid opioidberoende : Finns det skillnader i effekt mellan buprenorfin- och metadonbehandling?

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för kemi och biomedicin (KOB)

  Författare :Anna Olofsson; [2018]
  Nyckelord :methadone; buprenorphine; opioid dependence; Metadon; buprenorfin; opioidberoende;

  Sammanfattning : Bakgrund: Heroin är en opiat ursprungen från opiumvallmon och är starkt förknippad med beroende och död. När heroin och andra kortverkande opiater binder in till μ-opioidreceptorer i hjärnan sker en ökad frisättning av signalsubstansen dopamin och en stark känsla av eufori infinner sig. LÄS MER

 2. 2. Utvärdering av den information och utbildning patienter som nyligen genomgått en stomioperation får från stomiterapeut

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap; Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

  Författare :Jennifer Drevin; Anna Olofsson; [2010]
  Nyckelord :ostomy; information; stoma nurse specialist; education; stomi; information; stomiterapeut; utbildning;

  Sammanfattning : The study aimed to evaluate the information and training the stoma therapist at Uppsala University Hospital has given to patients who have recently undergone stoma surgery. The study was a descriptive cross-sectional study using qualitative and quantitative design. LÄS MER

 3. 3. Karaktärisering av avfallsbränslen

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Institutionen för geovetenskaper

  Författare :Anna Olofsson; [2006]
  Nyckelord :waste; waste component analysis; combustion; fuel; FB-boiler; anaerobic digestion;

  Sammanfattning : All products will eventually end up as waste, which in a sustainable society has to be handled in an efficient and environment friendly way. This report focuses on waste fractions meant for combustion, often difficult to characterize. However, more homogeneous fractions that are treated biologically are also discussed. LÄS MER

 4. 4. Internationalisering av forskning och utveckling : En studie av Sveriges största internationella industrikoncerner

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Nationalekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Nationalekonomiska institutionen

  Författare :Kristin Gunnarsson; Anna Olofsson; [2006]
  Nyckelord :forskning och utveckling; FoU; internationalisering; lokalisering; OLIparadigm;

  Sammanfattning : Internationella företag världen över väljer att i allt större utsträckning förlägga sin forskning och utveckling, FoU, utomlands och Sverige är det land där utvecklingen går snabbast. Syftet med uppsatsen är att undersöka vad som förklarar internationaliseringen av FoU, samt vilka möjligheter och utmaningar utvecklingen medför för Sverige. LÄS MER