Sökning: "anna ponce"

Hittade 1 uppsats innehållade orden anna ponce.

  1. 1. Osynlig, utpekad eller integrerad

    Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Sektionen för lärarutbildning (LUT); Högskolan i Halmstad/Sektionen för lärarutbildning (LUT)

    Författare :Claudia Ponce Espinoza; Anna Hammarlund; [2007]
    Nyckelord :Sexuell läggning; homosexualitet; bisexualitet; den svenska gymnasieskolan; likabehandlingsplan; diskurs; heteronormativitet;

    Sammanfattning : Examensarbetets utgångspunkt var en bakgrundsbild över området sexuell läggning och den svenska gymnasieskolan med fokus på problemområden. Denna bild relaterades sedan till diskurser i nio likabehandlingsplaner från gymnasieskolor i Malmö i syfte att belysa och diskutera beröringspunkter samt potentiell problematik i diskurserna. LÄS MER