Sökning: "anna svensk"

Visar resultat 16 - 20 av 448 uppsatser innehållade orden anna svensk.

 1. 16. Kampen om framtiden : Svenska nyhetsmediers berättelser om den globala omställningen

  Master-uppsats, Stockholms universitet/Institutionen för mediestudier

  Författare :Anna Löfdahl; [2020]
  Nyckelord :Omställning; klimatjournalistik; global journalistik; kosmopolitism; risksamhället; klimatomställning; global omställning; den Andre a;

  Sammanfattning : Klimatrapporteringen i svensk press har ökat markant sedan Parisavtalet undertecknades 2015. Samtidigt har de globala koldioxidutsläppen fortsatt att öka, med undantag för nedgången under 2020 års coronapandemi. LÄS MER

 2. 17. Pedagogers reflektioner om barnlitteratur som verktyg för språkstimulering : En jämförelsestudie mellan en svensk enspråkig förskola och tvåspråkiga förskolor med finsk profil

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier; Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Essi Savolainen; Anna Törmä; [2020]
  Nyckelord :barnlitteratur; tvåspråkighet; finska och svenska; läsmiljöer; förskola;

  Sammanfattning : Denna studie syftar till att undersöka hur förskollärare respektive barnskötare reflekterar över sitt arbete med barnlitteratur för att stimulera barnens språkutveckling. Vi vill även förstå pedagogers förhållningssätt till barnlitteratur, deras förståelse gällande verksamhetens uppdrag samt deras synsätt på läsmiljöns betydelse. LÄS MER

 3. 18. I en värld av magiker och robotar. En undersökning av svensk fantasy och science fiction

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Avdelningen för förlags- och bokmarknadskunskap

  Författare :Anna Nygren; Anna Ivarsson; [2020]
  Nyckelord :Nyckelord: Fantasy; science fiction; genre; förlag; egenutgivare; kartläggning; omslag; kapital; förlagsmarknaden; spridning; Cultural Sciences;

  Sammanfattning : Syftet med uppsatsen var att undersöka utgivningen av svensk fantasy och science fiction för att försöka ta reda på hur genrernas spridning ser ut i Sverige. Undersökningen rörde utgivningen under femårsperioden 2015-2019. LÄS MER

 4. 19. Varför är det så tyst? : En kvalitativ litteraturöversikt om våld och övergrepp mot personer med intellektuell funktionsnedsättning

  Kandidat-uppsats, Ersta Sköndal Bräcke högskola/Ersta Sköndal högskola/Institutionen för socialvetenskap

  Författare :Anna Ambjörnsson; [2020]
  Nyckelord :Intellectual disability; Violence; Literature review; Intellektuell funktionsnedsättning; Våld; Litteraturöversikt;

  Sammanfattning : Interpersonellt våld är ett globalt samhällsproblem som kostar liv och hälsa världen över. Individer med intellektuell funktionsnedsättning är i högre grad utsatta för våld och övergrepp i jämförelse med den generella populationen. LÄS MER

 5. 20. Solceller på miljonprogrammets tak. Håller det? : En studie i problematik kring solceller på tak med fokus på takkonstruktionen.

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Uppsala universitet/Institutionen för samhällsbyggnad och industriell teknik; Uppsala universitet/Institutionen för samhällsbyggnad och industriell teknik

  Författare :Jonatan Engh; Anna Eriksson Stark; [2020]
  Nyckelord :Photovoltaic systems; Solar cells; Building statistics; The Million program; SBN; Building norms; Solcell; Byggstatik; Miljonprogrammet; SBN; Byggnormer;

  Sammanfattning : The Million Program, buildings built between 1965 - 1974, is still a large part of the Swedish housing stock. These buildings now face a major need for renovation and energy efficiency measures. At the same time as the need for renovation is increasing, photovoltaic systems have also grown in popularity. LÄS MER