Sökning: "anna svensk"

Visar resultat 21 - 25 av 448 uppsatser innehållade orden anna svensk.

 1. 21. Minska oplanerad inläggning genom förbättrad vårdkoordinering : Fallstudie av ett förbättringsarbete med fokus påmikrosystemens förmåga att samordna vården kringpatienter med cancersjukdom

  Master-uppsats, Jönköping University/HHJ. Kvalitetsförbättring och ledarskap inom hälsa och välfärd

  Författare :Anna Kristina Lifvergren; [2020]
  Nyckelord :Cancer care; improvement project; learning mechanisms; microsystems; readmissions; Cancervård; förbättringsarbete; lärandemekanismer; mikrosystem; återinläggningar;

  Sammanfattning : Sammanfattning   Bakgrund: Svensk hälso-och sjukvård står inför stora utmaningar i framtiden. Antalet äldre cancerpatienter med komplexa vårdbehov kommer att öka samtidigt som resurserna inte säkert kan öka i samma takt. Samma utmaning råder för kirurgkliniken på Skaraborgs sjukhus, där förbättringsarbetet genomfördes. LÄS MER

 2. 22. KAMERABEVAKNING PÅ ROSENGÅRD: EN UTVÄRDERINGSSTUDIE PÅ EFFEKTEN AV KAMERABEVAKNING PLACERADE SÖDER OM AMIRALSGATAN

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Fakulteten för hälsa och samhälle (HS); Malmö universitet/Fakulteten för hälsa och samhälle (HS); Malmö universitet/Fakulteten för hälsa och samhälle (HS)

  Författare :Moa Löfgren; Olivia Johansson; Anna Johansson; [2020]
  Nyckelord :Brottsförebyggande; Hot Spot; Förflyttning; Kamerabevakning; Kvantitativ metod; Narkotikabrott;

  Sammanfattning : Rosengård är beläget i östra Malmö vilket polisen upprättat som ett utsatt område.Problematiken kring den öppen narkotikahandel sker i dagsläget frekvent på platseri området, främst söder om Amiralsgatan som klassats som ett särskilt utsatt områdemed hot spots. LÄS MER

 3. 23. Enhancement of the Swedish Emergency Services : A study of the potential of human enhancement implementation within the Swedish police and fire and rescue service

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap

  Författare :Anna Marija Trinkune; [2020]
  Nyckelord :human enhancements; HE; HPE; emergency services; police; fire and rescue service; mänsklig förstärkning; mänsklig prestation; räddningstjänst; polis; blåljusorganisation;

  Sammanfattning : Human enhancement (HE) is the field of research aiming to improve and overcome the biological limitations of the physical and mental performance of humans. The implications of HE might especially prove relevant within high-intensity environments, such as the working environment of police and fire and rescue services. LÄS MER

 4. 24. Upplevelse av stress hos nyutexaminerade sjuksköterskor

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Fakulteten för hälsa och samhälle (HS); Malmö universitet/Fakulteten för hälsa och samhälle (HS)

  Författare :Anna Åkerberg; Måns Andersson; [2020]
  Nyckelord :Nyutexamineradm sjuksköterska; stress; stressfaktor; upplevelse;

  Sammanfattning : Bakgrund: Sjuksköterskeyrket är krävande, både genom fysiska och psykiska utmaningar. Enbetydande orsak till misstag och felbedömningar inom vården är stress. Dessa misstag kan ivärsta fall leda till vårdskador. LÄS MER

 5. 25. "Reverse Skandia" – Tolkning av territorialitetsrekvisitet i artikel 11 mervärdesskattedirektivet med anledning av C-812/19 Danske Bank

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Anna Zarén; [2020]
  Nyckelord :Skatterätt; EU-rätt; VAT; Mervärdesskatt; Mervärdesskattegrupp; VAT group; Artikel 11; EU tax law; Skandia; Danske Bank; FCE Bank; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Under senare år har uppmärksammats ett ökande intresse för regleringen gällande mervärdesskattegrupper i artikel 11 rådets direktiv 2006/112/EG. Möjligheten att ingå i en mervärdesskattegrupp är särskilt betydelsefull inom viss finansiell sektor, undantagen från skatteplikt. LÄS MER