Sökning: "annanhet"

Visar resultat 1 - 5 av 13 uppsatser innehållade ordet annanhet.

 1. 1. Manifestation av annanhet : ståuppkomik i förhållande till maktrelationen mellan norm och avvikelse

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Medie- och kommunikationsvetenskap; Lunds universitet/Institutionen för kommunikation och medier

  Författare :Erika Andersson; [2020]
  Nyckelord :Ståuppkomik; Humor; Stand-up comedy; Karneval; Kategorisering; Norm; Avvikande; Stigma; Social Sciences;

  Sammanfattning : När komiker skämtar gör de ofta det utifrån personliga erfarenheter och egenskaper. De egenskaper som främst lyfts fram på ståuppscenen kan klassas som normavvikande. Skämten bygger ofta på att komiker utifrån normavvikande egenskaper kommenterar och problematiserar sitt förhållande till normen och samhället. LÄS MER

 2. 2. Inkludering i en interkulturell skola En sammanställning av 2000-talets forskning med inriktning på den interkulturella pedagogiken

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap; Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

  Författare :Elin Nordblad; Felicia Nässlander; [2018]
  Nyckelord :Mångkulturell; interkulturell; pedagogik; inkludering; utländsk; bakgrund; sociokulturellt; lärande.;

  Sammanfattning : I och med att det skett en ökad migration till Sverige har skolans arbetssätt och pedagogik påverkats för att anpassas till samhället. Var femte elev i den svenska skolan har utländsk bakgrund. LÄS MER

 3. 3. A Room of One's Own Delivery - A Study of Rural Identity in Sweden, and the Emancipatory Potential of Vulnerability in Resistance

  Master-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för kulturgeografi och ekonomisk geografi

  Författare :Marit Stigson; [2018]
  Nyckelord :rural; identity; gender; vulnerability; resistance; Sollefteå; occupation; birthing clinic; Social Sciences;

  Sammanfattning : This study examines the political and popular discourse that constructs the identity of the rural citizen in Sweden, and what consequences this discourse has on expectations on, and expectations of rural citizens in Sweden. The study focuses on the closing of the birthing clinic in Sollefteå hospital, Västernorrland county, in January 2017 and the occupation of the ward that followed thereafter. LÄS MER

 4. 4. Att mötas i varandras annanhet : En vetenskaplig essä om förskolan som komplex mötesarena av relationer, erfarenheter och föreställningar

  M1-uppsats, Södertörns högskola/Lärarutbildningen

  Författare :Britta Unefäldt; [2018]
  Nyckelord :Relationships; relationship building; relationship skills; child s perspective; otherness; horizon of understanding; encounters; assumptions; Relationer; relationsbyggande; relationskompetens; barnets perspektiv; annanhet; förståelsehorisont; möten; föreställningar;

  Sammanfattning : I min vetenskapliga essä beskriver jag självupplevda situationer som behandlar fyra barn i förskolan och pedagogernas agerande. Berättelserna handlar vid första anblick om pedagogers relationsbyggande och relationskompetens och huruvida de lyckas eller misslyckas att bemöta barnets behov och känslor. LÄS MER

 5. 5. "... Jag utgår istället ifrån att träffa människor på rätt nivå..." : En studie om professionellas erfarenheter av lärande i etableringsuppdraget för nyanlända på Arbetsförmedlingen

  Magister-uppsats, Högskolan Väst/Avdelningen för psykologi, pedagogik och sociologi

  Författare :Nancy Kurdian; [2017]
  Nyckelord :Professionals’ learning; competence; The Employment Agency; Arbetsförmedlingen; qualitative method and phenomenology; professionellas lärande; professionella; kompetens; Arbetsförmedlingen; kvalitativ metod och fenomenologi;

  Sammanfattning : Flyktingströmmen till Europa är en faktor som har påverkat inflödet av nyanlända i landet. Nyanländas etableringsprocess har därför blivit en betydelsefull aspekt för Sveriges folkhälsa. LÄS MER