Sökning: "annat ord för betraktas"

Visar resultat 1 - 5 av 17 uppsatser innehållade orden annat ord för betraktas.

 1. 1. Observations on de Bruijn graphs

  Master-uppsats, Lunds universitet/Matematik LTH; Lunds universitet/Matematik (naturvetenskapliga fakulteten)

  Författare :Jonathan Garbe; [2020]
  Nyckelord :de Bruijn graph; shift of finite type; symbolic dynamic; strongly connected graph; primitive graph; transitive shift; mixing shift; alternating colouring; Mathematics and Statistics;

  Sammanfattning : Abstract of chapter 1 For n >= 2 the number of mixing n-step subshifts of finite type (sft) over the alphabet {0, 1} is proven to be at least 15/16 times the number of transitive n-step sfts. A conjecture assumes the latter to be at least 2^(3*2^(n-1)-n). Abstract of chapter 2 The alternating colouring function is defined. LÄS MER

 2. 2. Spel med höga insatser - En rättsekonomisk analys av straffbestämmelser mot vadhållningsrelaterad fotbollsmatchfixning

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Gustav Nalin Nilsson; [2018]
  Nyckelord :Rättsekonomi; Straffrätt; Matchfixning; Law and economics; Criminal law; Match-fixing; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Vadhållningsrelaterad fotbollsmatchfixning innebär att en eller flera idrottsliga aktörer, på eget eller annans initiativ, manipulerar en fotbollsmatch (t.ex. genom avsiktliga misstag) i enlighet med en specifik vadhållning. LÄS MER

 3. 3. Klienters upplevelser av Bildterapi inom en Psykodynamisk terapi

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Ersta Sköndal Bräcke högskola/S:t Lukas utbildningsinstitut

  Författare :Karin Deines; [2018]
  Nyckelord :Art therapy; Art psychotherapy; Client experience; Qualitative method; Bildterapi; Bildpsykoterapi; Klienters upplevelse; Kvalitativ metod;

  Sammanfattning : Inledning: Bildterapi/bildpsykoterapi är en metod där bildskapande används i terapeutiskt syfte. Bildterapi som metod återfinns inom olika psykoterapeutiska riktningar men den psykodynamiska teorigrunden är vanligast förekommande. På senare år har flera översiktstudier och RCT-studier om bildterapi som behandlingsmetod publicerats. LÄS MER

 4. 4. Undervisning – ett kontroversiellt uppdrag i förskolan?

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linköpings universitet/Institutionen för samhälls- och välfärdsstudier

  Författare :Marie Gillquist; [2016]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Förskolan betraktas idag som barns första steg i utbildningssystemet och det innebär att begreppet undervisning relateras till förskolans verksamhet. Syftet med arbetet har varit att undersöka ett antal pedagogers uppfattning om begreppet undervisning och ett lärande som kan bidra till barns kunskaper. LÄS MER

 5. 5. Kunskapsteori om estetisk praktik

  Master-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för fysik och elektroteknik (IFE)

  Författare :Hannes Rydell; [2015]
  Nyckelord :yrkeskunnande; essä; kunskapsteori; tyst kunskap;

  Sammanfattning : En maskin för tanken Att skriva akademisk essä är balansgång. Essäskrivaren använder det essäistiska temperamentet, där den undersökande tanken tar skrivandet till hjälp. Jay Richards formulerar sig om romanen som: ”A machine to think with”.1 Detta är sant också för essän. LÄS MER