Sökning: "anne charlotte leffler"

Visar resultat 1 - 5 av 10 uppsatser innehållade orden anne charlotte leffler.

 1. 1. Den lärda kvinnans onaturlighet : En undersökning av mönster i porträtteringen av den lärda kvinnan i teaterhistorien

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för kultur och lärande

  Författare :Jenny Skoglund; [2019]
  Nyckelord :theatre history; knowledge; power; learned women; gender structures; Antigone; Medea; The Learned Ladies; Hedda Gabler; True Women; Top Girls;

  Sammanfattning : This essay is called The unnatural learned woman: an examination of patterns in the portraying of the learned woman in theatre history and it examines what patterns in the portraying of learned women that can be found in theatre history, by looking at a few selected dramatic plays, with a time span that goes from ancient Greece to the 1980s. The term "learned woman" includes women with knowledge that is comparable with educated knowledge, such as philosophy, science and mathematics, law, politics and so on, and knowledge that gives the woman social power, like wit or strategic thinking. LÄS MER

 2. 2. Rikards soffa : En konstruktivistisk studie av maskulinitet i Anne Charlotte Lefflers författarskap

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Avdelningen för svenska och litteratur

  Författare :Linda Ekelin; [2017]
  Nyckelord :Anne Charlotte Leffler; Genus; Maskulinitet;

  Sammanfattning : Med Raewyn Connells maskulinitetsteori som grund syftar Rikards soffa till att undersöka och uppmärksamma porträtteringen av manliga karaktärer i ett urval av Anne Charlotte Lefflers skönlitterära verk. Lefflers författarskap ses ofta som kvinnocentrerat varför ett intresse väcktes i att analysera hur bilden av dess manliga karaktärer kan se ut i och med ett begränsat utrymme. LÄS MER

 3. 3. Systerskap och ökat motstånd : En feministisk analys av litterära motståndsstrategier i Anne Charlotte Lefflers drama Skådespelerskan

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Södertörns högskola/Lärarutbildningen

  Författare :Josefin Selldén; [2017]
  Nyckelord :feminism; gender contract; Leffler; norms; Skådespelerskan; sisterhood; strategies of resistance; feminism; genuskontrakt; Leffler; motståndsstrategier; normer; Skådespelerskan; systerskap;

  Sammanfattning : This thesis have identified strategies of resistance in Anne Charlotte Lefflers drama Skådespelerskan from year 1873. The main character Ester and the supporting character Agda continously challenges and breaks generally accepted patriarchal norms. LÄS MER

 4. 4. Den "modärna" kvinnan : En intersektionell läsning av Anne Charlotte Lefflers novell "Aurore Bunge"

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för kultur och lärande

  Författare :Alexandra Ruuska; [2015]
  Nyckelord :Anne Charlotte Leffler; “Aurore Bunge”; August Strindberg; Miss Julie; gender; class; intersectionality; Anne Charlotte Leffler; “Aurore Bunge”; August Strindberg; Fröken Julie; kön; klass; intersektionalitet;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. Receptionen av Anne Charlotte Lefflers författarskap i den tyska tidskriften "Deutsche Rundschau" 1884-1894. En undersökning av förutsättningarna för en ny effektiv litteraturhistorieskrivning.

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för litteratur, idéhistoria och religion

  Författare :Marcus Holm; [2014-05-06]
  Nyckelord :litteraturvetenskap; Anne Charlotte Leffler; Deutsche Rundschau; reception; Germany; counter history;

  Sammanfattning : This essay examines the possibilities of writing a counter history about Anne Charlotte Leffler that does not have - like most of the previous studies and literary histories upon Leffler - the Swedish boundaries or the Swedish language as its model. That is to say that this essay, in opposition to most of the hitherto writings on Anne Charlotte Leffler, values the international reception as high as the Swedish reception. LÄS MER