Sökning: "anne höglund"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden anne höglund.

 1. 1. Advokater och intressekonflikter- exemplet controlled auctions

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Tom Höglund; [2006]
  Nyckelord :Förmögenhetsrätt; Avtalsrätt; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Denna uppsats tar sin utgångspunkt i den livliga debatt som har förts inom advokatsamfundet sedan april 2004 angående intressekonflikter. Bakgrunden är den att advokatsamfundet utfärdade ett vägledande uttalande som förbjöd representation av flera klienter vid en viss typ av köpeprocess av företag, kallad controlled auctions. LÄS MER

 2. 2. Stads- och kommunarkivariers informationsbeteende i yrkesutövandet

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Institutionen Biblioteks- och informationsvetenskap / Bibliotekshögskolan; Högskolan i Borås/Institutionen Biblioteks- och informationsvetenskap / Bibliotekshögskolan

  Författare :Ulrika Gabrielsson; Carina Gerdin; [2002]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : The purpose of this thesis is to examine how municipal archivists/records managers seek and use information in their daily worklife. Two mayor questions were addressed:1. What information resources and information channels do the respondents use in their daily worklife and which functions do these fulfil?2. LÄS MER