Sökning: "anne saaek"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden anne saaek.

 1. 1. ”Känslan som kommer från hjärtat” : En intervjustudie om delaktighet

  Magister-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd; Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd

  Författare :Lill Mansås; Anne Saaek; [2015]
  Nyckelord :delaktighet; tolk; icke svensktalande; bemötande; hållbar utveckling; distriktssköterska;

  Sammanfattning : Allt fler personer i det svenska samhället kommer från en annan kultur än den svenska. Anledningarna till att personen kommer till Sverige kan bero på ett eget val eller att omständigheter i hemlandet tvingar personen att fly. Oavsett orsak möter distriktssköterskan dessa personer i sitt yrkesutövande. LÄS MER

 2. 2. Familjefokuserad omvårdnad en grund för tillit och välbefinnande

  C-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för vårdvetenskap och hälsa

  Författare :Anne Saaek; Katarina E Lindström; [2008-12-15]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Familjefokuserad omvårdnad har blivit allt viktigare i omvårdnaden av strokepatienter.Minskade ekonomiska resurser och en allt äldre befolkning som kräver omvårdnad underlång tid är två orsaker till detta. Ytterligare en orsak är den påverkan närstående har påhälsa och sjukdom, ett fenomen som uppmärksammas allt mera. LÄS MER