Sökning: "annelie svensson"

Visar resultat 1 - 5 av 10 uppsatser innehållade orden annelie svensson.

 1. 1. Rätten att överklaga - ett medborgarskydd : En skrift om rätten att överklaga statliga anställningsbeslut

  L2-uppsats, Karlstads universitet/Handelshögskolan; Karlstads universitet/Handelshögskolan

  Författare :Anna Hultkrantz; Annelie Svensson; [2015]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Man hör det när man säger det : En learning study om elevers möjligheter att urskilja vokalljudet som föregår den dubbeltecknade konsonanten

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan i Skövde/Institutionen för kommunikation och information; Högskolan i Skövde/Institutionen för kommunikation och information; Högskolan i Skövde/Institutionen för kommunikation och information

  Författare :Annelie Jacobsson; Catarina Hjerpe Svensson; Lillemor Tibblin Engdal; [2009]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Den här studien syftade till att undersöka hur innehållets behandling under lektionernamöjliggör för eleverna att urskilja vokalljudet som föregår den dubbeltecknadekonsonanten. Forskning visar att dubbelteckning är en av de svåraste stavningsreglernai svenska språket. LÄS MER

 3. 3. Fallstudie på Vråens vårdcentral - utformning och användning av det balanserade styrkortet

  Kandidat-uppsats, Växjö universitet/Ekonomihögskolan, EHV; Växjö universitet/Ekonomihögskolan, EHV; Växjö universitet/Ekonomihögskolan, EHV

  Författare :Martina Svensson; Annelie Svensson; Maria Zeed; [2008]
  Nyckelord :balanserat styrkort; sjukvården; fallstudie;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. Skogen - vårt biologiska kulturarv

  Kandidat-uppsats, Högskolan Kristianstad/Institutionen för matematik och naturvetenskap; Högskolan Kristianstad/Institutionen för matematik och naturvetenskap

  Författare :Annelié Ohlsson; Jerker Svensson; [2007]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : This article deals with the woodlands as a biological cultural heritage and how it is taken care of in the protected woodlands in Skåne, in the south of Sweden, especially the deciduous trees which is dominated by beech. High biological values have emerged as a result of grazing and different kinds of forestry. LÄS MER

 5. 5. NO - i de tidigare skolåren : vad innebär det för lärare

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan Väst/Institutionen för individ och samhälle; Högskolan Väst/Institutionen för individ och samhälle

  Författare :Marie Klingspor; Annelie Svensson; [2006]
  Nyckelord :Naturorienterande ämnen;

  Sammanfattning : Sedan tio år tillbaka har fysik, kemi och biologi haft egna kursplaner. Forskning pekar på dilemmat med att dessa ämnen fortfarande är lågt prioriterade i de tidigare skolåren, samtidigt som den framhåller vikten av att elever redan i tidig ålder bör få möta naturvetenskapen. LÄS MER