Sökning: "annethe hanning"

Hittade 1 uppsats innehållade orden annethe hanning.

  1. 1. Matematisk problemlösning i praktiken : En fallstudie om hur en lärare arbetar med problemlösning i skolår 3

    Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för utbildningsvetenskap

    Författare :Annethe Hanning; [2006]
    Nyckelord :Matematik; lärande; problemlösning; strategier; svårigheter;

    Sammanfattning : Uppsatsen handlar om hur en lärare, i skolår 3, arbetar med matematisk problemlösning. Syftet är att beskriva hur och varför man ska arbeta med problemlösning i de lägre skolåren och hur eleverna bearbetar problemen och vilka svårigheter som kan uppstå. LÄS MER