Sökning: "annie holmgren"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden annie holmgren.

 1. 1. Att utveckla ett ordförråd : En systematisk litteraturstudie om metoder för att utveckla ordförråd hos barn och elever med dövhet och hörselnedsättning

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Stockholms universitet/Specialpedagogiska institutionen; Stockholms universitet/Specialpedagogiska institutionen

  Författare :Joakim Holmgren; Annie Goebel; [2019]
  Nyckelord :Dövhet och hörselnedsättning; utveckling av ord och begrepp; metod; tvåspråkighet; talspråkighet.;

  Sammanfattning : Barn med dövhet och hörselnedsättning får inte som normalhörande barn tillgång det talade språket automatiskt via hörseln. Ord och begrepp måste läras in på ett medvetet och systematiskt sätt för att denna elevgrupp inte ska komma efter i språkutvecklingen. LÄS MER

 2. 2. Pop-up Stores: The Attraction of Ephemeral Experiences - A phenomenological study on consumers' experiences in pop-up stores

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Sofia Olofsson; Annie Holmgren; [2015]
  Nyckelord :pop-up stores; consumer experiences; ephemeral; experiential marketing; consumption culture; temporary stores; phenomenological study; exclusive experiences; unique experiences; Business and Economics;

  Sammanfattning : The purpose of this paper is to contribute with a new understanding of pop-up stores through a phenomenological perspective by examining how consumers experience pop-up stores. The study also aims to look at a micro and macro perspective to better understand how this phenomenon links to and is shaped by macro level trends of the contemporary consumer culture. LÄS MER

 3. 3. En strävan mot fred - Det civila samhällets bidrag till fred i Mocambique

  L2-uppsats, Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Annie Emilsson; Cecilia Holmgren; [2008]
  Nyckelord :Mocambique; inbördeskrig; civila samhälle; fredsprocess; försoning; Political and administrative sciences; Statsvetenskap; förvaltningskunskap; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Undersökningen i denna uppsats kretsar kring det civila samhällets roll under fredsprocessen i Moçambique. Trots att ett brutalt inbördeskrig drabbade invånarna hårt lyckades de upprätthålla ett stort engagemang för fred. Direkt fred uppnåddes genom det avtal som signerades 1992. LÄS MER