Sökning: "annika åberg"

Hittade 4 uppsatser innehållade orden annika åberg.

 1. 1. "Sara vill inte att jag sak vara med" : En vetenskaplig eddä om värdegrundsarbete i förskolan

  M1-uppsats, Södertörns högskola/Lärarutbildningen

  Författare :Fernanda Calace Cardeo; [2015]
  Nyckelord :Preschool; democracy; values; power; norm; peer culture; conflict management; bullying; Förskola; demokrati; värdegrund; makt; normen; kamratkulturer; konflikthantering; mobbning;

  Sammanfattning : Min essä bygger på tre egenupplevda händelser som speglar den verklighet som jag möter i min vardag som förskollärare. De två första handlar om hur ett barn utesluter och rent av mobbar ett annat barn. Jag har svårt att vara passiv i dessa situationer och vet inte om jag har agerat rätt. LÄS MER

 2. 2. ACTUA! : En utvärdering av ett internetbaserat självhjälpsprogram med beteendeaktivering för behandling av depression

  Master-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för psykologi; Umeå universitet/Institutionen för psykologi

  Författare :Annika Åberg; Ida Johansson; [2013]
  Nyckelord :internet; internetbehandling; internetterapi; beteendeaktivering; självhjälpsprogram; depression; ångest; livskvalitet;

  Sammanfattning : Beteendeaktivering är en effektiv behandling vid depression. Forskningen är mer begränsad gällande effekten av internetadministrerad beteendeaktivering. Denna studie utvärderade således behandlingseffekten av två olika internetadministrerade självhjälpsprogram med terapeutstöd. LÄS MER

 3. 3. Pedagogers upplevelser av specialpedagogisk handledning i förskolan

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö högskola/Lärarutbildningen (LUT)

  Författare :Jeanette Hammer Lazic; Annika Ziegler Kruse; [2013]
  Nyckelord :förskola; pedagoger; postenkät; specialpedagogisk handledning;

  Sammanfattning : SammanfattningKruse Ziegler, Annika & Lazic Hammer, Jeanette (2013). Pedagogers upplevelser av specialpedagogisk handledning i förskolan.( Educators´experiences of special educators´instruction in preschool.). LÄS MER

 4. 4. Vård vid livets slut av personer med demens inom slutenvården : en litteraturstudie

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Gävle/Avdelningen för hälso- och vårdvetenskap; Högskolan i Gävle/Avdelningen för hälso- och vårdvetenskap

  Författare :Malin Holmgren; Annika Åberg; [2010]
  Nyckelord :dementia; palliative care; end of life care; decision making; demens; palliativ vård; vård vid livets slut; beslutsfattande;

  Sammanfattning : Syftet med föreliggande litteraturstudie var att beskriva vanligt förekommande problem samt faktorer som påverkar beslutsfattandet i vården av personer med demens i livets slutskede inom slutenvården. Artikelsökningen i databaserna Cinahl och Medline via PubMed resulterade i inkludering av 15 vetenskapliga artiklar. LÄS MER