Sökning: "annika bergstrand"

Visar resultat 1 - 5 av 6 uppsatser innehållade orden annika bergstrand.

 1. 1. Om organisation. En studie om förändringskommunikation hos stadsdelsförvaltningen Norra Hisingens omorganisation ur ett medarbetarperspektiv

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för filosofi, lingvistik och vetenskapsteori

  Författare :Annika Bergstrand; [2018-10-29]
  Nyckelord :förändringskommunikation; omorganisation; medarbetare; diskurs; meningsskapande;

  Sammanfattning : Med bakgrund i organisationsförändringar i Göteborgs Stad utformades denna studie på uppdrag av stadsdelsförvaltningen Norra Hisingens kommunikationsavdelning. Studiens syfte är att ur ett medarbetarperspektiv utreda hur kommunikation i samband med förändringsarbetet har fungerat, vilket har gjorts utifrån kvalitativa semi-strukturerade intervjuer med sex stycken medarbetare på stadsdelsförvaltningen Norra Hisingen. LÄS MER

 2. 2. Välkommen till blocket.se/bostad... om du är rökfri, djurfri och inte har betalningsanmärkningar. En studie av representationer på den privata hyresmarknaden

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för kulturvetenskaper

  Författare :Annika Bergstrand; [2017-06-07]
  Nyckelord :representation; intersektionalitet; diskurs; kapital; hyreslägenheter; annonser;

  Sammanfattning : This study focuses on the ads where individuals rent apartments on blocket.se/bostad. The aim is to examine the representations from an intersectional perspective. LÄS MER

 3. 3. Varför blir flickor utsatta för digital mobbning?

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Annika Bergstrand; [2010-06-08]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. DET TYCK finnas en del att tycka om. En kvantitativ innehållsstudie av artikelkommentarer i fem svenska nättidningar

  C-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för journalistik och masskommunikation

  Författare :Karin Bergstrand; [2009-03-03]
  Nyckelord :Nättidningar; Onlinejournalistik; Användarskapat innehåll; Artikelkommentarer; Dagstidningar; Direktdemokrati; Interaktivitet;

  Sammanfattning : Titel: Det tycks (finnas en del att tycka om)Författare: Karin BergstrandKurs: Examensarbete i medie- och kommunikationsvetenskap, 15hpUniversitet: Göteborgs UniversitetTermin: Höstterminen 2008Handledare: Annika BergströmSidantal: 66 sidor, inklusive bilagorSyfte: Studien syftar till att ge en övergripande bild av läsarkommentarer ianslutning till artiklar på ett urval av svenska dagstidningars webbplatser. Målet är att få en uppfattning om hur kommentarfunktionen används. LÄS MER

 5. 5. Pedagogers tankar om barns medinflytande i förskolan /The educationalists thoughts about children’s participation in preschool

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö högskola/Lärarutbildningen

  Författare :Elisabeth Bergstrand; Annika Lenander; [2006]
  Nyckelord :demokrati; medinflytande; makt; kommunikation; förskola;

  Sammanfattning : Syftet med vår undersökning är att ta reda på vilka tankar pedagogerna har om barns medinflytande i förskolan. Vi har valt att belysa detta genom att analysera pedagogernas tankar om demokrati, makt, medinflytande och kommunikation. LÄS MER