Sökning: "annika marklund"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden annika marklund.

 1. 1. Inventory management in a customer landscape with diverse requirements on flexibility - A case study at Atria Sweden AB

  M1-uppsats, Lunds universitet/Produktionsekonomi

  Författare :Annika Fredriksson; Andreas Pettersson; [2019]
  Nyckelord :Inventory management; fill rate; gamma distribution; MTS; MTO; R; Q – policy; food industry; perishable goods; reorder points; process analysis.; Business and Economics;

  Sammanfattning : Abstract Title Inventory management in a customer landscape with diverse requirements on flexibility - A case study at Atria Sweden AB. Course Degree Project in Production Management – MIOM01. Authors Annika Fredriksson and Andreas Pettersson. Supervisor Johan Marklund. LÄS MER

 2. 2. Liza Marklunds Sprängaren - en studie över genusperspektivet i Sprängaren

  Kandidat-uppsats, Högskolan Kristianstad/Enheten för lärarutbildning

  Författare :Jessica Berlin; [2006]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Uppsatsen syfte är att ta reda på hur genusperspektivet framställs i Liza Marklunds kriminal-roman Sprängaren. Fokus har lagts på karaktärerna Annika Bengtzon och Christina Furhage. Tonvikten ligger främst på Annika. Författaren Liza Marklund och Sprängaren presenteras i inledningen samt syftet och problemprecisering. LÄS MER