Sökning: "annika nyberg"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden annika nyberg.

 1. 1. Redesign of an overhead system : Concept development of a Vertical Support System at Liko Hill-Rom

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle

  Författare :Annika Nyberg; Sofia Ödling; [2017]
  Nyckelord :Overhead System; Vertical Support; Industrial Design Engineering; Usability; Health Care; Prototype;

  Sammanfattning : This project is a master theses in Industrial Design Engineering written during the autumn of 2017 at Luleå University of Technology and Liko-Hill-Rom in Alvik, Luleå. Liko Hill-Rom is a world-leading company that manufactures and develops patient lifts, slings, mobile lifts, etc. to customers around the world. LÄS MER

 2. 2. Inkludering eller exkludering, det är frågan? : En studie av lärares upplevelser avseende inkludering respektive exkludering.

  Kandidat-uppsats, Mittuniversitetet/Avdelningen för utbildningsvetenskap

  Författare :Annika Nyberg; [2016]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Inkludering och exkludering av elever är något som det forskas mycket omkring. Skolverket (2013) skriver i sin rapport att inkluderande undervisning är något som bör innefatta alla elever. Ingen elev skall behöva exkluderas på grund av funktionsnedsättningar eller annat. LÄS MER

 3. 3. Outsourcing av ekonomifunktionen: En fallstudie av tre redovisningsföretag

  D-uppsats, Handelshögskolan i Stockholm/Institutionen för redovisning och finansiering

  Författare :Annika Westerlund; Anna Nyberg; [2009]
  Nyckelord :Outsourcing; Accounting; Governance;

  Sammanfattning : The aim of this paper has been to investigate how accounting firms govern their organizations with regards to the complexity in the service that they offer. The service includes the general accounting tasks which through standardization can be cost efficient, the advisory services that entail flexibility, and the relationship with the customer which needs to be taken into consideration when delivering the financial reports. LÄS MER