Sökning: "annika renud"

Hittade 1 uppsats innehållade orden annika renud.

  1. 1. Är massage bara skönt - eller har den någon positiv inverkan på barn i förskoleåldern?

    Kandidat-uppsats, Högskolan Kristianstad/Enheten för lärarutbildning; Högskolan Kristianstad/Enheten för lärarutbildning

    Författare :Annika Renud; Camilla Sällström; [2005]
    Nyckelord :;

    Sammanfattning : ”Barn som masserar slår inte varandra”, denna klyscha har vi ett flertal gånger hört cirkulera inom förskola och skola men även ute i samhället, via media och allmänna debatter. Dessa ord inspirerade oss till att ta reda på om taktil massage kan ge några effekter på barn i förskoleåldern. LÄS MER