Sökning: "annika thor"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden annika thor.

 1. 1. Den erfarna anestesisjuksköterskans strategier för säker extubation

  Magister-uppsats,

  Författare :Christina Forslund; Annika Thor Andersson; [2020-06-25]
  Nyckelord :Anestesisjuksköterska; Extubation; Riktlinjer; Riskbedömning; Strategier;

  Sammanfattning : Bakgrund: I samband med generell anestesi finns det flera riskmoment, bland annat vid intubation, induktion och vid extubation som kan leda till allvarliga komplikationer. Ett av anestesisjuksköterskans ansvarsområden är att bedöma patientens luftväg och utföra en säker extubering. LÄS MER

 2. 2. Schwedische Kulturspezifika in deutscher Übersetzung - anhand des Romans En ö i havet von Annika Thor

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Institutionen för baltiska språk, finska och tyska

  Författare :Sabine Maria Kauer; [2010]
  Nyckelord :Kulturspezifika Übersetzung;

  Sammanfattning : .... LÄS MER