Sökning: "annorlundagörande"

Hittade 1 uppsats innehållade ordet annorlundagörande.

  1. 1. Om representation av hudfärg i bilderböcker : -

    Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Institutionen för barndom, utbildning och samhälle (BUS)

    Författare :Marsango Amanda; [2022]
    Nyckelord :Vithetsnorm; representation; hudfärg; porträttering; annorlundagörande; annanhetsdiskurs; postkolonialism;

    Sammanfattning : Studiens syfte är att undersöka hur representation av svart och brun hudfärg ter sig i populära bilderböcker. Detta avseende förekomst av antalet karaktärer men även avseende porträttering och karaktärsskildring. LÄS MER