Sökning: "annoteringsverktyg"

Hittade 2 uppsatser innehållade ordet annoteringsverktyg.

 1. 1. "Så", ska det taggas som adverb? : En granskning av hur annoteringsverktyget Swegram ordklasstaggar elevtexter i svenska och svenska som andraspråk

  M1-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för nordiska språk

  Författare :Eva Josefsson; [2017]
  Nyckelord :annoteringsverktyg; ordklasstaggning; automatisk textanalys; nationella prov; elevtext;

  Sammanfattning : Den här uppsatsen undersöker hur väl annoteringsverktyget Swegram utför analysdelen ordklassbestämning, så kallad ordklasstaggning, av elevtexter i svenska och svenska som andraspråk. Syftet är att undersöka tillförlitligheten i verktyget och om avvikelser i ordklasstaggningen finns från manualen till SUC (Ejerhed et al 1992) samt från traditionell grammatisk ordklassanalys enligt SAOL vill jag undersöka i hur stor omfattning det sker och i vilka ordklasser det är mest frekvent. LÄS MER

 2. 2. Automatic Image Annotation by Sharing Labels Based on Image Clustering

  Master-uppsats, KTH/Skolan för datavetenskap och kommunikation (CSC)

  Författare :Anton Spång; [2017]
  Nyckelord :Clustering; automatic; image annotation; sharing labels; CNN; Convolutional; Neural Network; Klustering; automatisk; bildannotering; CNN; Konvolutionellt; Neuralt nätverk;

  Sammanfattning : The growth of image collection sizes during the development has currently made manual annotation unfeasible, leading to the need for accurate and time efficient image annotation methods. This project evaluates a system for Automatic Image Annotation to see if it is possible to share annotations between images based on un-supervised clustering. LÄS MER