Sökning: "anomi"

Visar resultat 1 - 5 av 29 uppsatser innehållade ordet anomi.

 1. 1. Den religiösa gemenskapens roll för skolungdomars välbefinnande : En tvärsnittsstudie

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för socialt arbete; Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för socialt arbete

  Författare :Christian Andréasson; Linnéa Engholm; [2020]
  Nyckelord :Well-being; religion; adolescents; MHC-SF; Välbefinnande; religion; ungdomar; MHC-SF;

  Sammanfattning : Studien undersöker skillnader i ungdomars välbefinnande utifrån om ungdomen tillhör/är uppvuxen inom en religion eller inte, ungdomars deltagande i religiösa sammankomster samt skillnaden mellan de ungdomar som i huvudsak upplever socialt stöd från sin religion och de som har en mer fundamental uppfattning. Data har inhämtats från forskningsprogrammet Longitudinal Research on Development in Adolescence (LoRDIA) och består av totalt 1231 skolungdomar. LÄS MER

 2. 2. Ungdomsbrottsligheten i Ängelholm

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd

  Författare :Sofia Boström; [2019]
  Nyckelord :Ungdomsbrottslighet; social samverkan; polis; socialsekreterare;

  Sammanfattning : Att vara ung är inte alltid så lätt, varken för föräldrar eller ungdomar. I ett ständigt letande efter sin identitet ska man samtidigt kämpa med utbildning, socialliv och psykologisk utveckling. För vissa ungdomar är det jobbigare än för andra. Nästan häften av de personer som misstänks för brott är 29 år eller yngre. LÄS MER

 3. 3. BRISTANDE SOCIALA BAND OCH KRIMINALITET : ’’Om någon sa till mig du får vinna på lotto hundra miljoner, eller lyckas med ett rån på 50 miljoner. Jag hade valt rånet ’’. -Anonym

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd; Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd

  Författare :Amani Elfarran; Nada Elfarran; [2019]
  Nyckelord :Kriminalitet; segregation; sociala band; sociala konsekvenser; livsvillkor;

  Sammanfattning : Kriminalitet bland ungdomar är ett förekommande problem i dagens samhälle. Denna uppsats redogör för vilka motiv som lett åtta före detta kriminella män från Vivalla i Örebro till en kriminell livsstil. LÄS MER

 4. 4. I skenet av stearinljus : Religion och vetenskap i tre verk av Joseph Wright of Derby

  L3-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för kulturvetenskaper (KV)

  Författare :Emma Fransson; [2019]
  Nyckelord :religion; science; contextual analysis; Joseph Wright of Derby; nomos; anomy.; religion; vetenskap; kontextanalys; Joseph Wright of Derby; nomos; anomi.;

  Sammanfattning : This paper presents a contextual analysis of Joseph Wright of Derby's “scientific series” which contains three paintings with science motifs. The purpose of the essay is to analyze how the contemporary context has been expressed in the paintings with regard to the relationship between religion and science. LÄS MER

 5. 5. “Ja jag vet inte om det är bra” - En studie om äldres upplevelser av ett digitaliserat samhälle

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Sociologiska institutionen; Lunds universitet/Sociologi

  Författare :Hugo Sävström; [2019]
  Nyckelord :digitalisering; anomi; rädsla; modernitet; äldre; samhällsförändring; skepticism; Social Sciences;

  Sammanfattning : Studien syftar att undersöka äldre personers syn på digitalisering och börjat i den breda frågeställningen “Vad tycker äldre om digitalisering?” för att sedan smalnas av till “Vad ligger bakom de äldres skeptiska attityd till digitalisering?”. För att undersöka detta har tre fokusgruppsdiskussioner hållits på mötesplatser för äldre i Malmö. LÄS MER