Sökning: "anomi"

Visar resultat 1 - 5 av 26 uppsatser innehållade ordet anomi.

 1. 1. I skenet av stearinljus : Religion och vetenskap i tre verk av Joseph Wright of Derby

  L3-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för kulturvetenskaper (KV)

  Författare :Emma Fransson; [2019]
  Nyckelord :religion; science; contextual analysis; Joseph Wright of Derby; nomos; anomy.; religion; vetenskap; kontextanalys; Joseph Wright of Derby; nomos; anomi.;

  Sammanfattning : This paper presents a contextual analysis of Joseph Wright of Derby's “scientific series” which contains three paintings with science motifs. The purpose of the essay is to analyze how the contemporary context has been expressed in the paintings with regard to the relationship between religion and science. LÄS MER

 2. 2. “Ja jag vet inte om det är bra” - En studie om äldres upplevelser av ett digitaliserat samhälle

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Sociologiska institutionen; Lunds universitet/Sociologi

  Författare :Hugo Sävström; [2019]
  Nyckelord :digitalisering; anomi; rädsla; modernitet; äldre; samhällsförändring; skepticism; Social Sciences;

  Sammanfattning : Studien syftar att undersöka äldre personers syn på digitalisering och börjat i den breda frågeställningen “Vad tycker äldre om digitalisering?” för att sedan smalnas av till “Vad ligger bakom de äldres skeptiska attityd till digitalisering?”. För att undersöka detta har tre fokusgruppsdiskussioner hållits på mötesplatser för äldre i Malmö. LÄS MER

 3. 3. Kommunikativa mönster vid reparation hos hos personer med multipel skleros och självupplevd anomi – en kvalitativ studie

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för neurovetenskap och fysiologi

  Författare :Caroline Carlfors; Anna Nilsson; [2018-12-13]
  Nyckelord :multipel skleros; anomi; reparation; Conversation Analysis; kvalitativ studie; multiple sclerosis; anomia; repair; qualitative study;

  Sammanfattning : The aim of this study is to describe repair-patterns in conversation including persons with self-perceived anomia and multiple sclerosis (MS). The study applied a qualitative approach, using Conversation Analysis, with altogether 11 video recorded dyads of participants with MS and communication partners without neurological conditions. LÄS MER

 4. 4. Bedömning av anomi genom återberättande av rörlig bild - En pilotstudie

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för neurovetenskap och fysiologi

  Författare :Siri Fleischer; Marie Lindström; [2018-12-13]
  Nyckelord :sammanhängande tal; videostimuli; vuxna; anomi; ordklass; connected speech; video stimuli; adults; anomia; word class;

  Sammanfattning : The purpose of this study was to examine a new Swedish assessment tool aiming to assess anomia in connected speech through video narration. Stimuli consisted of video sequences distributed between three sets. LÄS MER

 5. 5. Ojämlikhet och våld i det moderna samhället : En komparativ studie av sambandet mellan ekonomisk ojämlikhet och grov våldsbrottslighet.

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Paul Nilssen; [2018]
  Nyckelord :Ekonomisk ojämlikhet; kriminalitet; våld; sociala utgifter; strain; anomi; tillit.;

  Sammanfattning : Vilka är de faktorer som bidrar till att den grova våldsbrottsligheten varierar i moderna samhällen? Detta är en internationell och komparativ studie där jag jämför data från ett stort antal länder och använder mig av kvantitativa data från OECD och världsbanken. För att kunna jämföra dessa länder och mäta den grova våldsbrottsligheten har jag valt att använda mig av mordfrekvensen som mått på denna, med stöd av tidigare forskning i ämnet. LÄS MER