Sökning: "anomia"

Hittade 3 uppsatser innehållade ordet anomia.

 1. 1. Kommunikativa mönster vid reparation hos hos personer med multipel skleros och självupplevd anomi – en kvalitativ studie

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för neurovetenskap och fysiologi

  Författare :Caroline Carlfors; Anna Nilsson; [2018-12-13]
  Nyckelord :multipel skleros; anomi; reparation; Conversation Analysis; kvalitativ studie; multiple sclerosis; anomia; repair; qualitative study;

  Sammanfattning : The aim of this study is to describe repair-patterns in conversation including persons with self-perceived anomia and multiple sclerosis (MS). The study applied a qualitative approach, using Conversation Analysis, with altogether 11 video recorded dyads of participants with MS and communication partners without neurological conditions. LÄS MER

 2. 2. Bedömning av anomi genom återberättande av rörlig bild - En pilotstudie

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för neurovetenskap och fysiologi

  Författare :Siri Fleischer; Marie Lindström; [2018-12-13]
  Nyckelord :sammanhängande tal; videostimuli; vuxna; anomi; ordklass; connected speech; video stimuli; adults; anomia; word class;

  Sammanfattning : The purpose of this study was to examine a new Swedish assessment tool aiming to assess anomia in connected speech through video narration. Stimuli consisted of video sequences distributed between three sets. LÄS MER

 3. 3. Semantic-category processing in bilingual individuals with aphasia

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Logopedi, foniatri och audiologi

  Författare :Anni Clementson; [2011]
  Nyckelord :ilingual; aphasia; semantic organization; lesion location; category-specific; Medicine and Health Sciences;

  Sammanfattning : Anomia or word retrieval difficulties are the most commonly observed symptoms in individuals with aphasia and often severely affect the communication abilities in their every day life. There are reports of word retrieval difficulties demarcated to different domains or categories. LÄS MER