Sökning: "anonymisering"

Visar resultat 1 - 5 av 29 uppsatser innehållade ordet anonymisering.

 1. 1. Machine Learning with Reconfigurable Privacy on Resource-Limited Edge Computing Devices

  Master-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Zannatun Nayem Tania; [2021]
  Nyckelord :Data Privacy; Resource Management; Machine Learning; Fitbit; Internet of Things IoT ; Optimization; Dataintegritet; Resurshantering; Machine Learning; Fitbit; Internet of Things IoT ; Optimering;

  Sammanfattning : Distributed computing allows effective data storage, processing and retrieval but it poses security and privacy issues. Sensors are the cornerstone of the IoT-based pipelines, since they constantly capture data until it can be analyzed at the central cloud resources. However, these sensor nodes are often constrained by limited resources. LÄS MER

 2. 2. Balansgången mellan användbarhet och GDPR - en fallstudie av systemet SafeSite

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Informationssystem; Uppsala universitet/Informationssystem

  Författare :Axel Strömberg; Joel Tunudd; [2021]
  Nyckelord :Användbarhet; GDPR; säkerhetssystem; anonymisering; informationssystem; SafeSite; Adilimo;

  Sammanfattning : I och med GDPR har det blivit mycket viktigt för företag att anonymisera personuppgifter dådet finns en risk för böter om lagen skulle brytas. Denna studie ämnade att förstå hurkommunikationssystemet SafeSite skulle kunna få fler användare att följa GDPR-lagen ochhur en sådan lösning på detta problem skulle påverka användbarheten på sidan. LÄS MER

 3. 3. A compact language model for Swedish text anonymization

  Master-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Victor Wiklund; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : The General Data Protection Regulation (GDPR) that came into effect in 2018 states that for personal information to be freely used for research and statistics it needs to be anonymized first. To properly anonymize a text one needs to identify thewords that carry personally identifying information such as names, locations and organizations. LÄS MER

 4. 4. Svenska sexköpare i media : En kritisk diskursanalys av medias framställning av män som betalar för sexuella tjänster

  Kandidat-uppsats, Ersta Sköndal Bräcke högskola/Ersta Sköndal högskola/Institutionen för socialvetenskap

  Författare :Lina Engström; [2020]
  Nyckelord :Sex buyers; Media; Discourse analysis; Radical feminism; Sexköpare; Media; Diskursanalys; Radikalfeminism;

  Sammanfattning : Sexhandel har existerat sedan lång tid tillbaka och har alltid ansetts problematiskt på olika sätt. Sedan 1999 är sexköp förbjudet enligt lag (SFS 1962:700, 6 kap. 11 §) och anses av regeringen som en del av mäns våld mot kvinnor och mäns överordnade ställning i samhället. LÄS MER

 5. 5. "Normies don't know hardship": Incels och kvinnoförakt på digitala forum

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Medie- och kommunikationsvetenskap; Lunds universitet/Institutionen för kommunikation och medier

  Författare :Alva Svenning; Moa Åkne; [2020]
  Nyckelord :Incels; utanförskap; kvinnoförakt; maktförlust; stigma; manosfärer; hegemonisk maskulinitet; demokrati; Social Sciences;

  Sammanfattning : Under senare år har uppkomsten av digitala mansrörelser varit ett antagonistiskt svar på en samhälleligt växande feminism. Dessa mansrörelser drivs av ett missnöje mot det samhälle som de anser svikit dem. I denna del av internet frodas också kvinnoföraktet. LÄS MER