Sökning: "anonymitet"

Visar resultat 1 - 5 av 159 uppsatser innehållade ordet anonymitet.

 1. 1. Kravlöst men krävande En kvalitativ studie om tjejjoursvolontärers uppfattning av sina roller i virtuella möten med stödsökande

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Anna Strömberg; iris Grabe; [2018-12-14]
  Nyckelord :tjejjour; systerskap; icke-professionell; anonymitet; feminism; engagemang; medmänniska; gränssättning; makt; frivilligorganisation; volontär;

  Sammanfattning : Den här studien syftade till att undersöka volontärers upplevelser av att möta stödsökande över chatt inom en av Sveriges största tjejjourer. Vidare undersöktes volontärernas upplevda syfte och roller samt erfarenheter av mötena. Det empiriska materialet utgjordes av fem semistrukturella intervjuer med fem volontärer inom tjejjouren. LÄS MER

 2. 2. Bitcoin och borgenärerna - En kryptovaluta i konflikt med konkursinstitutet?

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Stina Karinsdotter; [2018-09-11]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : 2008 lanserades Bitcoin, den första blockkedjan. Ett decennium senare var Bitcoin hetare än någonsin och värdeökningskurvan under hösten 2017 var brantare än för något annat egendomsslag i historien. Men det är inte bara den fluktuerande kursen som gör Bitcoin till en vilde.Kärnan i Bitcoin är inte tekniken utan ideologin. LÄS MER

 3. 3. Private, secure, and censorship resistant document sharing : for individuals and groups based on distributed ledger technology

  Master-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Jens Röwekamp; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : The scandal around Facebook and Cambridge Analytica in 2017 showed drastically that new concepts to share andstore information need to be developed in order to minimize the huge potential for abuse resulting from centralized information stored at trusted third parties. This thesis analysed to what degree current document exchange systems (e.g. LÄS MER

 4. 4. Informational attributes behind consumer payment habits and settlement preference

  Master-uppsats, KTH/Fastigheter och byggande; KTH/Fastigheter och byggande

  Författare :Alexander Tchibaline; David Mårtensson; [2018]
  Nyckelord :Cash; Cashless; Society; Finance; Behavioural economics; Big Data; SPSS; Multivariate analysis; Principal component analysis; Informational attributes; Kontanter; Kontantlösa samhället; Samhället; Finans; Beteendeekonomi; Big Data; SPSS; Multivariatanalys; Huvudkomponentanalys; Informativa attribut;

  Sammanfattning : Sweden is known for being at the forefront of becoming a cashless society.However, cash continues to be an important part of the payment ecosystem butthere are limited studies and data regarding the preference for holding cash. LÄS MER

 5. 5. Klassificeringsalgoritmer vs differential privacy : Effekt på klassificeringsalgoritmer vid användande av numerisk differential privacy

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för informationsteknologi

  Författare :Mattias Olsson; [2018]
  Nyckelord :Data mining; klassificering; algoritmer; anonymisering; differential privacy; runkeeper;

  Sammanfattning : Data mining är ett samlingsnamn för ett antal tekniker som används för att analysera datamängder och finna mönster, exempelvis genom klassificering. Anonymisering innefattar en rad tekniker för att skydda den personliga integriteten. LÄS MER