Sökning: "anorexi"

Visar resultat 1 - 5 av 66 uppsatser innehållade ordet anorexi.

 1. 1. Ger mindfulness ökad viktminskningseffekt vid behandling av övervikt eller fetma?

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för medicin

  Författare :Eva Odlander; Hanna Södergren; [2019-06-25]
  Nyckelord :mindfulness; viktminskning; övervikt; fetma; Mindfulness; weight loss; obesity; overweight;

  Sammanfattning : Bakgrund: Övervikt och fetma är en av dagens ledande orsaker till ökad morbiditet ochmortalitet. Över hälften av den svenska vuxna befolkningen har övervikt eller fetma, vilket ställerstora krav på sjukvården. Övervikt och fetma kan orsaka psykiskt lidande som depression, ångestoch stigma. LÄS MER

 2. 2. PATIENTPERSPEKTIVET AV FAKTORER SOM PÅVERKAR ÅTERHÄMTNING FRÅN ANOREXIA NERVOSA

  Magister-uppsats, Malmö universitet/Hälsa och samhälle

  Författare :Mattias Petersson; Carolina Hansson; [2019]
  Nyckelord :Anorexia nervosa; Erfarenheter; Återhämtning; Systematisk litteraturstudie; Kvalitativa studier;

  Sammanfattning : Bakgrund: Anorexi betyder aptitlöshet och är ett missvisande namn på en sjukdom som handlar om avsiktlig självsvält. Sjukdomen är dödlig, personer med AN löper sexfaldigt ökad risk att dö jämfört med den allmänna befolkningen. Svår och långvarig AN är ett av psykiatrins mest utmanande tillstånd att behandla. LÄS MER

 3. 3. En jämförelse mellan circovirus och polyomavirus hos sällskapspapegojor

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health

  Författare :Linnéa Wester; [2019]
  Nyckelord :Circovirus; polyomavirus; Psittacine beak and feather disease; Budgerigar fledgling disease; undulat; Melopsittacus undulatus; grå jako; Psittacus erithacus; nymfkakadua; Nymphicus hollandicus; papegoja;

  Sammanfattning : Få veterinärer är utbildade för att hantera och diagnosticera sjukdomar hos papegojor, vilket gör att fullt behandlingsbara problem leder till döden för att ingen fågelspecialiserad veterinär finns att tillgå akut. Denna litteraturstudie syftar till att lyfta fågelmedicin som ett viktigt ämne för veterinärer genom att jämföra två virussjukdomar och dra slutsatser om varför det är viktigt att kunna skilja sjukdomarna åt. LÄS MER

 4. 4. Polycystic kidney disease : genetik och sjukdomsförlopp hos katt, hund och människa

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Animal Breeding and Genetics

  Författare :Sofie Lagerqvist; [2019]
  Nyckelord :PKD; PKD1; PKD2; PKHD1; mutation; katt; hund;

  Sammanfattning : Polycystic kidney disease (PKD) är en av de vanligaste genetiska njursjukdomarna hos människa och som även förekommer hos flertalet andra arter, till exempel katt och hund. Det finns två olika former av PKD som delas in efter nedärvningssätt, en dominant (ADPKD) och en recessiv (ARPKD) typ. LÄS MER

 5. 5. Kopplingen mellan gräsbetessjuka och Clostridium botulinum typ C

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health

  Författare :Simon Holmberg; [2018]
  Nyckelord :Gräsbetessjuka; häst; Clostridium botulinum; botulism; etiologi;

  Sammanfattning : Gräsbetessjuka är en allvarlig polyneuropatisk sjukdom vilken kan drabba betande hästar. Den ger upphov till neurodegeneration av framför allt det enteriska och autonoma nervsystemet vilket speglas kliniskt av bland annat ileus, dysfagi, anorexi och takykardi. LÄS MER