Sökning: "anorexia kultur"

Hittade 5 uppsatser innehållade orden anorexia kultur.

 1. 1. Fat talk in online discourse. A comparison of pro-anorexia and body positivity on social media

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Fakulteten för kultur och samhälle (KS)

  Författare :Marieke van Tour; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : This study will compare two online communities; pro-anorexia and body positivity through a retrieval of posts tagged with the hashtags #thinspo (‘thin inspiration’) and #bopo (‘body positivity’) respectively. Two corpora of 120 posts per community were comprised and then processed in AntConc with the aid of a corpus linguistic approach. LÄS MER

 2. 2. När du börjar känna dig yr och svag, En kvalitativ studie av pro-anasidor på Internet

  C-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Cecilia Sjöström; Tove Svantesson; [2008-05-27]
  Nyckelord :Pro-ana; Anorexia Nervosa; Internet; coping;

  Sammanfattning : Syftet med denna uppsats är att beskriva några pro-anasidors upplägg och innehåll samt att försöka beskriva och förstå vilken funktion dessa sidor har för användarna utifrån ett copingperspektiv. Vi har utgått ifrån följande frågeställningar: • Vad är en pro-ana sida? • Vilket/vilka budskap har pro-ana sidor? • Till vilka vänder sig pro-anasidor och vilka använder dem? • Vilken funktion fyller pro-anasidorna för användarna utifrån ett copingperspektiv, enligt användarna själva och enligt professionella som möter dem? Vi har byggt undersökningen på intervjuer med sex användare av pro-anasidor, två professionella som arbetar med anorexia och bulimi samt på observationer av två svenska och fyra engelska pro-anasidor. LÄS MER

 3. 3. Sjuksköterskans möte med Anorexia Nervosapatienter : vägen till en relation. En litteraturstudie

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan Väst/Institutionen för omvårdnad, hälsa och kultur

  Författare :Mesud Avdagić; [2008]
  Nyckelord :Anorexia nervosa; patienter; Sjuksköterska-patientrelationer;

  Sammanfattning : Anorexia nervosa is a severe and multifaceted eating disorder generally found in the female population. Throughout anorectic starvation relationship related conflicts revolving round power and autonomy are bound to happen. For that reason the most crucial part of treatment should be to build a trusting relationship. LÄS MER

 4. 4. Anorexia Nervosa : anorektikern, familjen och sjuksköterskan, svårigheter med att ge en god omvårdnad. En litteraturstudie

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan Väst/Institutionen för omvårdnad, hälsa och kultur; Högskolan Väst/Institutionen för omvårdnad, hälsa och kultur

  Författare :Marie Ljungberg; Sandra Malm; [2006]
  Nyckelord :Anorexia nervosa; Anhöriga; Omvårdnad;

  Sammanfattning : Background: Anorexia nervosa is a disease that often strikes teenager girls. The causes of the disease are not entirely known, but there are redeemed and maintenanced factors. The factors describes as biological, psychological and sociocultural. LÄS MER

 5. 5. Sjuksköterskans omvårdnadsarbete och behandling av patienter med ätstörningar : en litteraturstudie

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan Väst/Institutionen för omvårdnad, hälsa och kultur; Högskolan Väst/Institutionen för omvårdnad, hälsa och kultur; Högskolan Väst/Institutionen för omvårdnad, hälsa och kultur

  Författare :Frida Johnsson; Sofia Persson; Camilla Wåhlund; [2005]
  Nyckelord :Anorexia nervosa; Bulimia nervosa; Omvårdnad;

  Sammanfattning : .... LÄS MER