Sökning: "anorexia nervosa"

Visar resultat 1 - 5 av 274 uppsatser innehållade orden anorexia nervosa.

 1. 1. Att vara förälder till ett barn med anorexia nervosa: de emotionella processerna -En studie baserad på självbiografier

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Socialhögskolan

  Författare :Marina Fedorova; [2022]
  Nyckelord :eating disorders; anorexia; parents; emotions; Social Sciences;

  Sammanfattning : This study aims to gain a deeper understanding of parents’ perspective and experiences of taking care of children with anorexia. Anorexia is a serious potentially deadly mental illness, characterized by drastic weight loss and personality change. It generally debuts during adolescence and negatively impacts the whole family. LÄS MER

 2. 2. The effects of sweeteners on the intestinal microbiota among individuals with eating disorders

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Anatomy, Physiology and Biochemistry

  Författare :Nellie Nyd; [2022]
  Nyckelord :Microbiota; sweeteners; eating disorders; bulimia nervosa; binge-eating disorder; anorexia nervosa; depression; psychopathology; bacteria; microbes; archaeon;

  Sammanfattning : In today's society, the number of people who fall ill with various eating disorders is growing at a furious pace, the queues for treatment are getting longer at the same time as younger people are affected. In addition, it is a common phenomenon with ineffective treatments, where setbacks and relapses are common. LÄS MER

 3. 3. Att ha barn med anorexia nervosa: : Föräldrars upplevelse av emotioner och stöd från vården

  Kandidat-uppsats, Mälardalens universitet/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Jenny Romeström; Ohlsson Karin; [2022]
  Nyckelord :anorexia nervosa; emotions; eating disorder; difficult parenting; caregivers support;

  Sammanfattning : Ätstörningsproblematik hos barn/ungdomar är  ett väl utforskat område, anhörigperspektivet är inte lika beforskat. Den forskning som finns förespråkar ofta familjebehandling där hela familjen inkluderas. Graden av psykisk belastning på föräldrar har visats ha påverkan på barnets tillfrisknande. LÄS MER

 4. 4. Upplevelser att vara förälder till ett barn som har anorexia nervosa : en litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Sophiahemmet Högskola

  Författare :Gabriella Ryderås; Andrea Warbrandt; [2022]
  Nyckelord :Adolescents; Anorexia nervosa; Children; Experiences; Parents; Adolescents; Anorexia nervosa; Barn; Föräldrar; Upplevelser;

  Sammanfattning : Bakgrund Anorexia nervosa är en allvarligt psykisk sjukdom med hög mortalitet som orsakar grava somatiska symtom vilket främst drabbar flickor under adolescens. Familjen utgör en central del av barnets behandling. Sjuksköterskans inställning till familjen påverkar familjens möjlighet att vara involverad i omvårdnad. LÄS MER

 5. 5. Patienters upplevelse av att vårdas för anorexia nervosa på en slutenvårdsavdelning : en litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Sophiahemmet Högskola

  Författare :Ellinor Israelsson; Sofia Zillén; [2022]
  Nyckelord :Anorexia nervosa; Inpatient; Patient experience; Patient perspective; Anorexia nervosa; Patientperspektiv; Patientupplevelse; Slutenvård;

  Sammanfattning : Bakgrund Anorexia nervosa är en typ av ätstörning som kännetecknas av viktnedgång, fobi för viktuppgång, ett lågt BMI samt en omfattande ångestproblematik. Sjukdomen är ett växande samhällsproblem både i Sverige och i världen. Samtidigt saknas det forskning om sjukdomsförloppet och evidens om en effektiv behandling. LÄS MER