Sökning: "anpassning av djur"

Visar resultat 1 - 5 av 22 uppsatser innehållade orden anpassning av djur.

 1. 1. Dialekt i Stockholms skärgård

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för nordiska språk

  Författare :Eleonora Podda; [2022]
  Nyckelord :dialekt; Stockholms skärgård; dialektutjämning; språkförändring; uppfattningar; attityder; folkdialektologi;

  Sammanfattning : I denna studie undersöks den dialektala situationen i en del av Stockholms skärgård, nämligen på Möja och Blidö. Syftet med undersökningen är tudelat: dels ta reda på om en eller flera dialekter talades i området fram till mitten av 1900-talet och, i sådana fall, i vilken utsträckning de har utjämnats idag; dels försöka förstå utjämningsprocessens bakomliggande faktorer. LÄS MER

 2. 2. Tillförlitligheten hos tre översatta deltest ur CELF-4 med anpassningar för åldrarna 13:0-15:11

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för neurovetenskap och fysiologi

  Författare :Nelly Johansson; Johanna Möller; [2021-02-03]
  Nyckelord :CELF-4; ungdomar; språklig bedömning; översättning; tillförlitlighet.; CELF-4; adolescents; language assessment; translation; reliability.;

  Sammanfattning : Studiens syfte var att undersöka om en översättning och anpassning av tre deltest ur CELF-4 utgjorde en reliabel och valid metod för språkbedömning i åldern 13:0-15:11. Deltesten utprovades på 30 högstadieungdomar från Göteborg och Borås. LÄS MER

 3. 3. Konsumentköplagens anpassning för hästköp – Vägen mot en ny lagstiftning

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Rebecca Sjöberg; [2021]
  Nyckelord :Civilrätt; förmögenhetsrätt; Law and Political Science;

  Sammanfattning : When a consumer buys a horse for several hundred thousand swedish crowns the purchase is covered by the samt law as when the consumer buys a toaster for a few hundred swedish crowns. The swedish consumer legislation aims to strengthen the consumer's status and achieve a more equal relationship between the parties to the purchase. LÄS MER

 4. 4. Anpassningsbara kycklingar : Den tidiga utvecklingens betydelse för att minska stress hos värphöns

  Master-uppsats, SLU/Dept. of Animal Environment and Health

  Författare :Veronika Winnberg; [2021]
  Nyckelord :värphöns; stress; anpassning; tonic immobility; H L ratio;

  Sammanfattning : Syftet med mitt arbete är att undersöka hur kycklingars tidiga uppväxtmiljö påverkar deras förmåga att anpassa sig och hantera stress. Djur som lever i en berikad miljö får större möjlighet att lära sig hantera fler utmaningar vilket kan leda till att de blir bättre på att hantera förändringar i miljön senare i livet. LÄS MER

 5. 5. Barndomens tunga rum - Hur barn påverkas av sina föräldrars psykiska ohälsa

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Fakulteten för hälsa och samhälle (HS)

  Författare :Mikaela Wagner; [2020]
  Nyckelord :barndom; biografi; föräldrar med psykisk ohälsa; upplevelser;

  Sammanfattning : Bakgrund: Många barn växer upp med föräldrar som har psykisk ohälsa. Det kan både vara stigmatiserande och ta ifrån barn den tryggheten dem behöver. Med åren har dessa barn blivit mer synliga och fått ta plats. Det har blivit allt vanligare att vi får ta del av deras berättelser genom självbiografier. LÄS MER