Sökning: "anpassning till grupp"

Visar resultat 1 - 5 av 96 uppsatser innehållade orden anpassning till grupp.

 1. 1. För att skapa motivation En studie om några elevers och lärares tankar om elevernas delaktighet och inflytande kring extra anpassningar

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Hansson Camilla; [2020]
  Nyckelord :Elevens åsikt; delaktighet; inflytande; motivation; extra anpassningar;

  Sammanfattning : Abstrakt/sammanfattning Hansson Camilla (2020), För att skapa motivation. Specialpedagogprogrammet, Institution för skolutveckling och ledarskap. Lärande och samhälle, Malmö Universitet. 90hp. LÄS MER

 2. 2. Lärares upplevelse av bedömning och betyg i grundsärskolan och gymnasiesärskolan

  Magister-uppsats, Högskolan Kristianstad/Fakulteten för lärarutbildning; Högskolan Kristianstad/Fakulteten för lärarutbildning

  Författare :Anna Rixman; Yvette Tholander; [2020]
  Nyckelord :Assessment; grades; dilemma perspective; primary school; upper secondary ´school; intellectual disability; compensatory perspective; critical perspective; Bedömning; betyg; dilemmaperspektiv; grundsärskola; gymnasiesärskola; intellektuell funktionsnedsättning; kompensatoriska perspektivet; kritiska perspektivet;

  Sammanfattning : Studiens syfte är att beskriva en grupp lärare i grundsärskolan och gymnasiesärskolan och deras upplevelser kring betyg och betygssättning, likvärdig bedömning samt om läroplanen upplevs anpassad för denna elevgrupp. I insamling av empirin har ett kvalitativt arbetssätt använts i form av semistrukturerade intervjuer med sju respondenter. LÄS MER

 3. 3. Genom högläsning och boksamtal utvecklas elevers språk : En kvalitativ studie om hur lärare beskriver att de använder högläsning och boksamtal för att främja elevers språkutveckling.

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Jönköping/Högskolan för lärande och kommunikation

  Författare :Maylin Chukro; [2019]
  Nyckelord :reading; book conversations; teaching materials; language development; qualitative method; adaptation; högläsning; boksamtal; läromedel; språkutveckling; kvalitativ metod; anpassning;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att ta reda på hur lärare beskriver högläsning och boksamtal i klassrummet i praktiken och hur dessa kan utveckla elevers språk. Syftet är även att undersöka hur lärare beskriver att de får med alla elever i boksamtal. LÄS MER

 4. 4. Att vara syskon till närstående med tvångssyndrom.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Institutionen för psykologi

  Författare :Emma Lenander; Felicia Hall; [2019]
  Nyckelord :Anhörig; syskon; syskonrelation; unga vuxna; vuxna; tvångssyndrom; psykisk hälsa. Relative; sibling; sibling relationship; adolescents; adults; OCD; mental health.; Social Sciences;

  Sammanfattning : The aim of this study was to examine mental health among teenagers and adolescents who have siblings with Obsessive Compulsive Disorder (OCD). The research question investigated if there was a difference in the self-assessed mental health between those who have a sibling with OCD and a control group. LÄS MER

 5. 5. Digitalisering för alla : En studie om design av parkeringsappar för äldre vuxna

  Kandidat-uppsats, Högskolan Kristianstad/Fakulteten för ekonomi

  Författare :Jens Nilsson; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Digitalisering utav parkeringsautomater är ett faktum och allt fler automater byts ut mot betalning via appar. Samtidigt känner äldre vuxna oro kring deras förmåga att använda appar till att betala parkering med. Statistik visar att antalet äldre över 65 år ökar I Sverige varje år. LÄS MER