Sökning: "anpassningar och strategier"

Visar resultat 1 - 5 av 163 uppsatser innehållade orden anpassningar och strategier.

 1. 1. The indirect effects of Covid-19 : Small-scale farmers and food security in Babati District, Tanzania

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Miljövetenskap

  Författare :Annie Rendahl; Malin Åkerman; [2023]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Covid-19 and the worldwide pandemic have had direct- and indirect effects on people globally. Not least for people in the global south who are mainly affected by the indirect effects that have come from the restrictions of the governments. LÄS MER

 2. 2. Läs- och skrivundervisning

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för didaktik och pedagogisk profession

  Författare :Amanda Strömberg; [2022-02-07]
  Nyckelord :Läs- och skrivsvårigheter; anpassningar; lärarkompetens; fonologisk medvetenhet; metoder;

  Sammanfattning : En stor del av undervisningen på lågstadiet handlar om läs-och skrivundervisning och enligt skolledningen har elever med svårigheter att uppnå kunskapskraven rätt till särskilt stöd i undervisningen. Lärarens kompetens är viktig för att eleverna skall lyckas i sin läs- och skrivutveckling och deras stöd och resurser till eleverna har en stor påverkan. LÄS MER

 3. 3. Varför sjöng du inte? : En intervjustudie av lärares anpassningar och strategier i arbetet med elever med läs- och skrivsvårigheter

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Lukas Klasson; Isabelle Nilsson; [2022]
  Nyckelord :Intervju; läs- och skrivsvårigheter; anpassningar och strategier; lärare; lärmiljö;

  Sammanfattning : Idén till studien kom från en fallstudie av Lisa Asp-Onsjö (2008) som undersöker skolsituationen för elever med behov av anpassningar och särskilt stöd utifrån begreppen rumslig, social och didaktisk inkludering. Därefter utarbetades syftet med studien, nämligen att undersöka vilka anpassningar och strategier lärare använder sig av i arbetet med elever med läs- och skrivsvårigheter. LÄS MER

 4. 4. Äta här eller ta med? : En kvalitativ studie om lunch-och kvällsrestaurangers strategier och anpassningar under coronapandemin

  Master-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper

  Författare :Mukut Akhand; Natanael Tekeste; [2022]
  Nyckelord :Covid-19; pandemi; strategi; krishantering; restauranger;

  Sammanfattning : The Covid-19 pandemic has affected the whole world and because of its widespread, society has changed. Around the world, countries have introduced various measures to deal with the pandemic and its consequences. LÄS MER

 5. 5. När hjärtat sviker : Upplevd livskvalitet hos patienter med ett mekaniskt hjälphjärta En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

  Författare :Gustav Norén; Anton Horrsell; [2022]
  Nyckelord :nursing research; bridge to transplantation; heart failure; destination therapy; experiences; vårdvetenskap; bridge to transplantation; hjärtsvikt; destinationsterapi; upplevelser;

  Sammanfattning : Background: Approximately two percent of the population in Sweden suffers from heart failure. The next three decades will see a dramatic increase in people at risk of heart failure and with a shortage of available donors, alternatives to transplantation need to be used. LÄS MER