Sökning: "anpassningar"

Visar resultat 1 - 5 av 1455 uppsatser innehållade ordet anpassningar.

 1. 1. Musikundervisning i grundsärskolan : En undersökning om musiklärares utsagor om hur de anpassar sin undervisning

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Kungl. Musikhögskolan/Institutionen för musik, pedagogik och samhälle

  Författare :Erik Nordstrand; [2022]
  Nyckelord :funktionsnedsättningar; anpassningar; musik; grundsärskola; ramfaktorer; värderingar; yrkesroll; elevassistenter.;

  Sammanfattning : Utgångspunkten för denna uppsats är ett intresse för musikundervisning för elever med olika funktionsnedsättningar. Det huvudsakliga syftet med uppsatsen är att undersöka och få känne-dom kring hur musiklärare i grundsärskolan anpassar sin undervisning. LÄS MER

 2. 2. Manliga vårdnadshavares användning av barnriktat tal i kommunikationen med sina små barn : En explorativ pilotstudie med material insamlat från videoinspelning och Language ENvironment Analysis (LENA)

  Magister-uppsats, Uppsala universitet/Blom Johansson: Logopedi

  Författare :Sofie Karlström; Sofie Svensson; [2022]
  Nyckelord :male caregivers; child-directed speech CDS ; language development; children; video recording; Language ENvironment Analysis LENA ; Preventive Education Program for Parents PEPP ; manliga vårdnadshavare; barnriktat tal BRT ; språkutveckling; barn; videoinspelning; Language ENvironment Analysis LENA ; Preventive Education Program for Parents PEPP ;

  Sammanfattning : En stor del av den tidiga språkutvecklingen sker i samspel med vuxna, och kommunikationen mellan vårdnadshavare och deras små barn är därför särskilt betydelsefull. Vuxna anpassar ofta sitt sätt att tala till små barn genom att göra anpassningar i de språkliga parametrarna prosodi, segmentell fonologi, syntax, pragmatik och ordförråd. LÄS MER

 3. 3. “Hålla i hålla ut och sänka ribban efter de förutsättningar vi har” : En kvalitativ studie om chefers kommunikativa anpassningar när arbetet övergår till distans

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Ida Krantz; Josefine Hedström; [2022]
  Nyckelord :chefer; distansarbete; interaktion; kontroll;

  Sammanfattning : Studien syftar till att belysa och diskutera de kommunikativa anpassningar som chefer upplever att de behövt göra när arbetet övergått till distans. De kommunikativa anpassningarna avser två övergripande teman. LÄS MER

 4. 4. En förskola för alla barn? : En kvalitativ studie om förskollärares syn på inkludering av barn i behov av särskilt stöd i förskolan

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Gävle/Avdelningen för utbildningsvetenskap

  Författare :Amanda Lindström; Elin Viberg; [2022]
  Nyckelord :Categorical perspective; inclusion; preschool teacher; relational perspective; special needs.; Förskollärare; inkludering; kategoriska perspektivet; relationella perspektivet; särskilt stöd.;

  Sammanfattning : Syftet med studien var att öka kunskapen om förskollärares olika uppfattningar om inkludering av barn i behov av särskilt stöd i förskolan. Inom förskolan finns det olika utmaningar med att inkludera barn i behov av särskilt stöd. En av utmaningarna handlar om svårigheter med att definiera barn i behov av särskilt stöd. LÄS MER

 5. 5. “Vi är ju alla personer med åtminstone ett gemensamt intresse...” En kvalitativ studie om anställdas syn på företagskulturen i dataspelsföretag

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Karla Berglund; Anna Hathazi; [2021-11-24]
  Nyckelord :företagskultur; startups; medarbetare; innovation; innovation;

  Sammanfattning : I tidigare forskning lyfts företagskulturen fram som en central del i startupföretags framgång,vilket kan härledas till de platta, lösa och transparenta strukturernas främjade av innovation och kreativitet. Samtidigt visar forskning att tillväxten i startups försvårar bevarandet av startupkulturen i takt med att strukturella anpassningar och formaliserade arbetsprocesser blir allt fler. LÄS MER