Sökning: "anpassnings- och utvecklingsinriktat lärande"

Visar resultat 1 - 5 av 7 uppsatser innehållade orden anpassnings- och utvecklingsinriktat lärande.

 1. 1. Chefer som pedagogisk och hälsofrämjande resurs i förändringsarbeten : En kvalitativ studie kring chefers upplevda förutsättningar för att skapa Healthy workplace

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd; Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd; Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd

  Författare :Jesper Svarfvar Kristiansson; John Fridh; Marina Jakobsson; [2020]
  Nyckelord :Healthy Workplace; Leadership; Organizational and social work environment; Process of change; Workplace learning; Arbetsplatslärande; Förändringsarbete; Healthy Workplace; Ledarskap; Organisatorisk och social arbetsmiljö;

  Sammanfattning : I takt med att psykisk ohälsa har eskalerat i det svenska arbetslivet de senaste åren har vikten av implementering av hälsofrämjande förändringsarbeten ökat inom organisationsvärlden. Många chefer står inför stora utmaningar i att bedriva dessa arbeten, motivera medarbetare samt framgångsrikt främja såväl organisatorisk som social arbetsmiljö. LÄS MER

 2. 2. Gränslöst arbete ur ett hälsopedagogiskt perspektiv : En kvalitativ studie om lärares och forskares balansering mellan arbete och privatliv inom högskolesektorn

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd; Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd

  Författare :Rebecca Levinsson; Frida Wittzell; [2017]
  Nyckelord :Boundless work; university sector; flexible work; demand-control- and support model; adaptive learning; development-oriented learning; health; pedagogy; Gränslöst arbete; högskolesektorn; flexibla arbeten; krav-kontroll- och stödmodellen; anpassningsinriktat lärande; utvecklingsinriktat lärande; hälsa; pedagogik;

  Sammanfattning : Högskolelärare omges av många kravställningar från olika håll samt en hög arbetsbelastning som de behöver hantera för att kunna balansera sitt arbete med privatlivet. Forskning är bristfällig hur högskolelärare hanterar att balansera sin höga arbetsbelastning med deras privatliv. LÄS MER

 3. 3. Lära för att vägleda

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö högskola/Lärande och samhälle

  Författare :Solle Lilienberg; Marie Yngbrant; [2016]
  Nyckelord :Anpassnings- och utvecklingsinriktat lärande; Handlingsomgivning; Rutin och reflektion; Studie- och yrkesvägledare; Övergång;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. Att lära sig, vad man redan gör? : En kvantitativ studie om två professioners perspektiv på formellt och informellt lärande under vidareutbildning

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier; Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Vanessa Zettergreen; Johanna Dahlberg Larsson; [2016]
  Nyckelord :nurse; psychotherapist; further education; formal education and informal learning; Barnskötare; psykoterapeut; vidareutbildning; formell utbildning och informellt lärande;

  Sammanfattning : Studiens syfte är att undersöka barnskötares och blivande psykoterapeuters perspektiv på lärande i spänningsfältet mellan formell utbildning och informellt lärande i praktiken. För detta syfte ska barnskötare som utbildar sig till förskollärare och blivande psykoterapeuter undersökas. LÄS MER

 5. 5. Utbildning för en framtid i fängelse – En komparativ studie av kriminalvårdsutbildningarna i Sverige och Norge

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Nena Henriksson; [2013]
  Nyckelord :kriminalvård; kriminalomsorg; kriminalvårdare; kriminalvårdsutbildning; yrkesutbildning;

  Sammanfattning : I denna uppsats har kriminalvårdsutbildningen vid Kriminalvårdens Utbildningsorganisation i Sverige samt kriminalvårdsutbildningen vid Kriminalomsorgens utdanningssenter i Norge undersökts och jämförts. Detta har gjorts i form av en kvalitativ intervjuundersökning där utbildningsledare verksamma vid respektive utbildningsenhet samt en kriminalvårdare intervjuats. LÄS MER