Sökning: "anrikningssand"

Visar resultat 1 - 5 av 9 uppsatser innehållade ordet anrikningssand.

 1. 1. Digital tidssamordning av masshantering vid dammbyggnationer

  M1-uppsats, Lunds universitet/Byggproduktion

  Författare :Elsa Wingårdh; [2018]
  Nyckelord :BIM; digitalisering; produktivitet; effektivitet; dammbyggnation; anrikningssand; masshantering och samordning.; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : 3D-modeller är grunden i det som kallas BIM och är något som används mer flitigt inom byggbranschen men desto mindre inom anläggningsprojekt. BIM har utvecklats mer och mer för att underlätta samordningen av flera aktörer och lösa konflikter i olika faser och skeden. LÄS MER

 2. 2. Fines Content and Density Effects on Tailings Behaviour : A Laboratory Study on Geotechnical Properties

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Geoteknologi

  Författare :Viktor Wiklund; [2018]
  Nyckelord :strength; compressibility; permeability; anrikningssand; hållfasthet; konsolidering; permeabilitet;

  Sammanfattning : Tailings are a rest product from the extraction of metals and minerals, and is therefore produced in large volumes by all mining companies. One common way to store tailings material is to deposit it as a hydraulic slurry on a tailings impoundment, where the tailings are held in place by tailings dams. LÄS MER

 3. 3. Closure of Lilla Bredsjön Tailings Dam : an Evaluation of the Long-Term Dam Safety Measures

  Master-uppsats, KTH/Vattendragsteknik

  Författare :Jenny Bramsäter; [2017]
  Nyckelord :tailings dams; seepage; pore pressure; slope stability; slip surfaces; long-term stability;

  Sammanfattning : The mining industry contributes to enormous amounts of waste all over the world, which places high demands on tailings dams. In Sweden, there are strict regulations regarding the management and treatment of tailings dams, but some dams that were built before these regulations existed still pose a threat to the environment. LÄS MER

 4. 4. Särhållning av gruvavfall med avseende på syrabildande potential : en studie av svenska sulfidmalmsgruvor

  Kandidat-uppsats, KTH/Industriell ekologi

  Författare :Jessica Sellin; [2016]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Gruvavfall utgör över 80 % av den totala mängden avfall i Sverige. Avfallet från gruvindustrin kan påverka våra ekosystem negativt om tungmetaller och försurande ämnen lämnar materialet. LÄS MER

 5. 5. Löslighet och transport av sällsynta jordartsmetaller i Källfallsfältets gruvsandsmagasin

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå,

  Författare :Hugo de Campos Pereira; [2014]
  Nyckelord :rare earth elements; REE; mine waste; tailings; soil water; ground water; leaching tests; Visual MINTEQ; geochemical modeling; environmental risk assessment; ecotoxicity; sällsynta jordartsmetaller; REE; gruvavfall; anrikningssand; markvatten; grundvatten; laktest; Visual MINTEQ; geokemisk modellering; miljöriskbedömning; ekotoxicitet;

  Sammanfattning : Löslighet och transport av sällsynta jordartsmetaller i Källfallsfältets gruvsandsmagasinHugo de Campos PereiraSyftet med detta arbete har varit att kartlägga vilka mekanismer som styr lösligheten av sällsynta jordartsmetaller (eng. rare earth elements, REE) i sulfidhaltig anrikningssand vid den föredetta gruvan Källfallsfältet i Västmanland. LÄS MER