Sökning: "anseende"

Visar resultat 1 - 5 av 261 uppsatser innehållade ordet anseende.

 1. 1. Troll på Frontex Twitter: vilka strategier används för att skada frontex anseende?

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för filosofi, lingvistik och vetenskapsteori

  Författare :Gustav Lindberg; [2021-09-15]
  Nyckelord :Troll; desinformation; Twitter; Frontex; Taktik;

  Sammanfattning : Syfte: Syftet med studien är att undersöka på vilket sätt nättroll attackerar EU-byrån Frontex anseende i kommentarsfälten på organisationens Twitter.Teori: Uppsatsen presenterar ett teoretiskt ramverk som förklarar hur karaktärsmord fungerar och varför trollens taktiker används av vanliga användare av sociala medier. LÄS MER

 2. 2. Få kvinnor som är chefer i en mansdominerad skogsbransch

  Kandidat-uppsats, SLU/School for Forest Management

  Författare :My Persson Ek; Linda Sjöstedt; [2021]
  Nyckelord :norm; jämställhet; minoritet;

  Sammanfattning : Kvinnor i skogsbranschen är i minoritet (Lidestav och Sjölander 2007), traditionellt sett har det alltid varit så (Lidestav 2011). Detta leder till att kvinnor anses som avvikande ifrån normen (Blomquist och Röding 2010). Problemet uppkommer redan vid utbildningarna, där andelen kvinnor som söker är få (Lidestav 2011). LÄS MER

 3. 3. Immunomodulerande läkemedel vid progressiv multipel skleros

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Uppsala universitet/Institutionen för farmaceutisk biovetenskap

  Författare :Daoud Aljanabi; [2021]
  Nyckelord :Immunomodulerande läkemedel; progressiv multipel skleros;

  Sammanfattning : Introduktion: Multipel skleros (MS) uppstår som en konsekvens av att immunförsvaret angriper det centrala nervsystemet. Progressiv MS (PMS) kännetecknas av en kontinuerlig försämring av neurologisk funktion. Sjukdomen är mycket svårbehandlad och idag finns få läkemedelsalternativ. LÄS MER

 4. 4. Är företaget rött och sött?

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Sarah Johansson; Jacob Gullers; Pontus Mingert; [2021]
  Nyckelord :Brand Personality; Brand Personality Scale; BPS; Färg; Colour; Kultur; Culture; Business and Economics;

  Sammanfattning : Uppsatsens titel: Är företaget rött och sött? - En kvantitativ studie kring färg och varumärkespersonlighet Seminariedatum: 2021-06-02 Ämne/Kurs: FEKH29, Kandidatuppsats i Marknadsföring, 15 hp Författare: Jacob Gullers, Sarah Johansson, Pontus Mingert Handledare: Johan Gromark Nyckelord: Brand Personality, Varumärkespersonlighet, Färg, Kultur Syfte: Syftet med studien är att undersöka om logotypens färg eventuellt kan varieras med varumärkespersonlighet. Metod: Kvantitativ metod, deduktiv ansats, tvärsnittsstudie. LÄS MER

 5. 5. Gröna upphandlingar i den privata sektorn : En studie om drivkrafter, barriärer och hållbarhetsarbete

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Institutionen för Urbana Studier (US)

  Författare :Carl Grandin; Oscar Burman; Casper Wreme; [2021]
  Nyckelord :Gröna upphandlingar; upphandlingar; inköp; drivkrafter; barriärer.;

  Sammanfattning : Det miljömässiga hållbarhetstänket inom inköpsorganisationer har idag snarare blivit en skyldighet än en valmöjlighet. Både externa och interna drivkrafter förmår företag att integrera ett miljötänk i sin upphandlingsprocess. LÄS MER