Sökning: "ansikte mot ansikte Elin Carlsson"

Hittade 1 uppsats innehållade orden ansikte mot ansikte Elin Carlsson.

  1. 1. "Ansikte mot ansikte" : En fallstudie om hur gymnasielärare arbetar med relationell pedagogik i klassrummet Elin Carlsson

    Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

    Författare :Elin Carlsson; [2014]
    Nyckelord :;

    Sammanfattning : .... LÄS MER