Sökning: "anskaffningsprocessen"

Visar resultat 1 - 5 av 10 uppsatser innehållade ordet anskaffningsprocessen.

 1. 1. Försvarsanskaffning : för att stödja befolkning eller industri?

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Försvarshögskolan

  Författare :Robert Kandel; [2019]
  Nyckelord :defence procurement; procurement; acquisition; defence policy; defence; essential security interests; soft systems engineering; försvarsanskaffning; anskaffningsprocess; säkerhetspolitik; försvar; väsentliga säkerhetsintressen; soft systems engineering;

  Sammanfattning : Försvarsanskaffning och dess omkringliggande faktorer är relativt lite utforskat, särskilt i svensk kontext. En anledning är möjligtvis att utvecklingen skett fort och medfört att teorin har blivit ifrånsprungen. LÄS MER

 2. 2. Utvärdering av användbarhet vid anskaffning av IT-system : Rekommendation för hur utvärdering av användbarhet kan genomföras under anskaffningsprocessen av IT-system

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Handelshögskolan (from 2013)

  Författare :Helen Könberg; [2018]
  Nyckelord :Utvärdering av användbarhet; anskaffning av IT-system; upphandling av IT-system; användarupplevelse;

  Sammanfattning : Anskaffning av IT-system genomförs av olika anledningar, som till exempel behov i verksamheten på grund av nya arbetsuppgifter, omorganisationer eller att andra förändringar ska genomföras. IT-system är numera en nödvändig förutsättning för de flesta verksamheter och då är det av största vikt att det uppstår nytta med användning av IT-systemen. LÄS MER

 3. 3. Differences in Lengths of Life of Production Equipment & Production Systems and their implications on Acquisition & Replacement Processes

  Master-uppsats, Mälardalens högskola/Innovation och produktrealisering; Mälardalens högskola/Innovation och produktrealisering

  Författare :Aria Karim; Anna Schnelzer; [2015]
  Nyckelord :Technical length of life; conceptual length of life; economical length of life; production equipment; production system; acquisition process; replacement process; life cycle; Teknisk livslängd; konceptuell livslängd; ekonomisk livslängd; produktionsutrustning; produktionssystem; anskaffningsprocess; livscykel;

  Sammanfattning : Nowadays usage of advanced production equipment becomes more common among production industries, future challenges in the market require flexibility in production industries due to growing competition and demand responses. Decisions regarding acquisition and replacement of production equipment have a major role in future profitability and competitiveness of production industries. LÄS MER

 4. 4. Anskaffningsprocessens inverkan på leveransprecisionen hos kundorderdrivna företag

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/JTH, Industriell organisation och produktion; Högskolan i Jönköping/JTH, Industriell organisation och produktion

  Författare :Johannes Nordin; Ludvig Buebo; [2015]
  Nyckelord :delivery dependability; procurement process; customer order; information; standardization; leveransprecision; anskaffningsprocess; kundorder; information; standardiseringar;

  Sammanfattning : Bakgrund – För kundorderdrivna företag lyfts vikten av att hålla en hög leveransprecision. Avsaknaden av material är något som påverkar leveransprecisionen negativt, genom att förbättra anskaffningsprocessen ökar chanserna till att köpt material inkommer när det efterfrågas. LÄS MER

 5. 5. Kontraktsförändring vid offentlig upphandling : En undersökning gällande förekomsten av ”kravglidning” vid anskaffningar genomförda av Försvarets Materielverk

  Master-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för maskinteknik

  Författare :Helen Wilhelmsson; [2015]
  Nyckelord :Offentlig upphandling; kontraktsändring; försvarslogistikprocessen; kravhantering; strategisk kongruens; integrerad styrning;

  Sammanfattning : Försvarets Materielverk (FMV) är en civil myndighet som sköter all anskaffning av materiel och tjänster åt Försvarsmakten (FM). Vid anskaffning måste de rätta sig efter de upphandlingslagar som gäller i Sverige, bland annat Lag (2007:1091) om offentlig upphandling (LOU) samt Lag (2011:1029) om upphandling på försvars- och säkerhetsområdet (LUFS). LÄS MER