Sökning: "anställning"

Visar resultat 1 - 5 av 937 uppsatser innehållade ordet anställning.

 1. 1. "Förmånsbeskattning - dispositionsrätt eller åtnjutande? - En problematisering av förmånsbeskattning på grund av dispositionsrätt till egendom inom anställningsförhållanden i framförallt fåmansföretag."

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Emelie Kokkinakis; [2022-02-25]
  Nyckelord :Dispositionsrätt; Förmånsbeskattning; Självkontrahering;

  Sammanfattning : Uppsatsen handlar om förmånsbeskattning med anledning av dispositionsrätt till egendom. Att huvudregeln är att en förmån som erhålls på grund av tjänst ska beskattas följer av 11 kap. 1 § i inkomstskattelagen. LÄS MER

 2. 2. HUR ORGANISERAR REKTORER I FÖRSKOLAN LIKVÄRDIG UTBILDNING? En kvalitativ intervjustudie

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik och specialpedagogik

  Författare :Desiree Arksund; [2022-02-17]
  Nyckelord :likvärdig; utbildning; undervisning; rektorer; livsvärld; kvalitativ intervju;

  Sammanfattning : Syftet med studien var att ta reda på vilka metoder och aktiviteter rektorer i förskolan använder när de organiserar för likvärdig utbildning samt vilka möjligheter och hinder som rektorerna möter och hur detta synliggörs i verksamheten. Studien har utgått från rektorernas perspektiv, det är deras livsvärld som åskådliggöras genom deras berättelser. LÄS MER

 3. 3. ”Ring inte oss, vi ringer dig” En kvalitativ intervjustudie om hur en IT-koncern arbetar med employer branding

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för strategisk kommunikation

  Författare :Jenny Alfthan; Mimi Carvell; [2022]
  Nyckelord :Employer branding; IT-branschen; rekrytering; employer attractiveness; EmpAt; organisationsidentitet; organisationskultur; image; rykte; Social Sciences;

  Sammanfattning : Due to digitalization, IT is one of the fastest growing sectors. This has resulted in a shortage of qualified employees, consequently causing a competitive employment market within the sector where companies are at competition to both recruit and retain employees. LÄS MER

 4. 4. Skills development to support graduates in entering thelabor market in Tanzania : A Minor Field Study

  Master-uppsats, KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM)

  Författare :Caroline Malmqvist; Lovisa Kullman; [2022]
  Nyckelord :Skills development; Skills mismatch; Youth bulge; Post-secondary education; Labor market; Tanzania; Minor Field Study; Kompetensutveckling; Kompetensgap; Youth bulge; Eftergymnasial utbildning; Arbetsmarknad; Tanzania; Mindre fältstudie;

  Sammanfattning : Increasing the access to post-secondary education is a top priority around the world, but still many graduates experience serious challenges in entering the labor market. In Tanzania the issue is prominent and partly associated with the skills mismatch, but also with the imbalance of the number of jobs available in relation to the number of graduates seeking for a job. LÄS MER

 5. 5. "Det handlar om att överleva dag för dag." : En kvalitativ studie om gig-arbetares prekära arbetssituation i den framväxande digitala kapitalismen

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Pedagogik och sociologi

  Författare :Emil Qvist; Frida Bexing; [2022]
  Nyckelord :Gig-ekonomi; plattformsekonomi; tidsbegränsad anställning; otrygghet; flexibilitet; prekariatet; gränslöst arbete; alienation; Foodora; Uber; Bolt;

  Sammanfattning : Med teknikens utveckling kommer det en ny form av digital arbetsmarknad, även kallad för gig-ekonomi eller plattformsekonomi. Denna kvalitativa studie undersöker nio personers egna upplevelser om hur det är att besitta ett jobb inom gig-ekonomin som förare i serviceyrkena Foodora, Uber och Bolt. LÄS MER