Sökning: "anställningsintervjuer"

Visar resultat 1 - 5 av 33 uppsatser innehållade ordet anställningsintervjuer.

 1. 1. ”Det är mycket lättare att fejka i videointervjuer” : En kvalitativ studie om rekryterares upplevelser av att genomföra anställningsintervjuer digitalt via video och fysiska intervjuer

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Institutionen för kultur och samhälle

  Författare :Hanna Fontana; Evelina Roberg; [2022]
  Nyckelord :Video interview; Emotional; Communication; Physical Interviews; Non-Verbal Communication; Videointervju; Emotioner; Kommunikation; Fysiska intervjuer; Icke-verbal kommunikation;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att undersöka rekryterares upplevelser av att genomföra anställningsintervjuer via videointervju jämfört med fysiska intervjuer. Den tidigare forskningen visar att rekryterare föredrar fysiska intervjuer då de upplever att de får en tydligare helhetsbild av kandidaterna. LÄS MER

 2. 2. ALLA ÄR VÄL TREVLIGA PÅ ANSTÄLLNINGSINTERVJUER? : OM BESLUTSFATTANDE REKRYTERARES ERFARENHETER OCH UPPFATTNINGAR KRING DERAS REKRYTERINGSBESLUT

  Magister-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för psykologi

  Författare :Sabinha Önnerlöv; Rebecca Tapper; [2022]
  Nyckelord :recruitment; selection of a candidate; decision-making; workgroup; rekrytering; val av kandidat; beslutsfattande; arbetsgrupp;

  Sammanfattning : Knowing which candidate is the perfect fit for your workplace is not as easy as it seems. Recruitment assessments are becoming more and more complex as organisations evolve and require more flexibility. LÄS MER

 3. 3. Över en skärm : En experimentell studie om tekniska störningar och bedömningar

  Kandidat-uppsats, Högskolan Väst/Institutionen för individ och samhälle

  Författare :Minna Määttä; [2022]
  Nyckelord :Video-mediated communication; technical difficulties; assessments; Video-medierad kommunikation; tekniska störningar; omdömen;

  Sammanfattning : Program för video-medierad kommunikation (VMK) såsom Zoom används ofta för digitala möten och anställningsintervjuer. Tekniska störningar i ljud och bild är vanligt förekommande vid VMK, men effekten av tekniska störningar vid bedömningar av individer är i stort sett okänd. LÄS MER

 4. 4. “Hör du mig?! Ser du mig?!” : En kvalitativ intervjustudie om social interaktion, digital scenmiljö ochrekryterares bedömningsmöjligheter under digitala anställningsintervjuer

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

  Författare :Emelie Norberg; Miranda Pojen; [2022]
  Nyckelord :Digital job interviews; social interaction; non-verbal communication; digital setting; recruiters; assessment possibilities; Digitala anställningsintervjuer; social interaktion; icke-vokal kommunikation; digital scenmiljö; rekryterare; bedömningsmöjligheter;

  Sammanfattning : Due to the restrictions during the covid-19 pandemic, organizations have needed to implement digital job interviews instead of physical job interviews. This will probably remain in the future because digital job interviews are not only due to the pandemic but also the digitalization in general. LÄS MER

 5. 5. Videointervjuers påverkan vid urval i rekryteringsprocessen : En kvalitativ studie utförd i kommunala verksamheter

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för handel och företagande

  Författare :Karin Larsson; Camilla Löf; [2021]
  Nyckelord :Non-verbal communication; video interviews; recruitment process; search process; municipal departments; recruiters; Icke-verbal kommunikation; videointervjuer; rekryteringsprocess; sökprocess; kommunal verksamhet; rekryterare;

  Sammanfattning : Rekryterare inom kommunala verksamheter har tidigare använt sig av fysiska anställningsintervjuer vid rekrytering, men har på grund av covid-19 pandemin ersatt dessa med videointervjuer. Enligt tidigare forskning begränsas den icke-verbala kommunikationen i samband med videointervjuer vilket riskerar att påverka rekryterarens uppfattning och omdöme av kandidaten. LÄS MER