Sökning: "anställningsprocess"

Visar resultat 1 - 5 av 7 uppsatser innehållade ordet anställningsprocess.

 1. 1. Personlig lämplighet, vad är det? - En studie över begreppet personlig lämplighet, hur det får tillämpas i en anställningsprocess och ifall det finns några begränsningar genom diskrimineringsrätten

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för handelsrätt

  Författare :Jenny Andreasson; [2019]
  Nyckelord :Personlig lämplighet; Rekrytering; Diskriminering; Personal suitability; Recruitment; Discrimination.; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Utgångspunkten i Sverige är att det råder fri antagningsrätt. Denna rättssystematiska utgångspunkt gäller så länge det inte finns några rättsliga inskränkningar. Saknas begränsningar, så är det med andra ord upp till arbetsgivaren att bestämma vem och hur han vill anställa. LÄS MER

 2. 2. ATT GÅ FRÅN ARBETSSÖKANDE TILL ANSTÄLLD En kvalitativ intervjustudie av rekryterares uppfattningar om ett företags värdegrund i anställningsprocessen

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet

  Författare :Jessica Magnusson; Linn Karlsson; [2017-09-29]
  Nyckelord :diskurs; subjekt; styrning; värdegrund; värderingar; anställningsprocess; arbetssökande; rekryterare;

  Sammanfattning : Syfte: Syftet med studien är undersöka hur ett företags värdegrund kommer till uttryck i rekryterares uppfattningar om värdegrunden i en anställningsprocess. Mer specifikt studeras om och i så fall hur detta kan bidra till att konstruera en arbetssökande som subjekt. LÄS MER

 3. 3. Offentlig sektor och employer brand - Hur attraherar och behåller man arbetskraft inom offentlig sektor?

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet / / Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap

  Författare :Jimmy Silfver; Caroline Persson; [2013-01-10]
  Nyckelord :Employer brand; Psykologiska kontrakt; Attrahera arbetskraft; Behålla arbetskraft; Offentlig sektor;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie har varit att i en större kommun i Västra Götalandsregionen undersöka högre tjänstemäns, tankar och upplevelser gällande offentlig sektor som en attraktiv arbetsgivare. Vidare studerades den aktuella organisationens skapande av sitt egna employer brand under sina anställningsprocesser. LÄS MER

 4. 4. Det sociala nätverkets betydelse i anställningsprocesser på sex företag

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Sociologiska institutionen; Stockholms universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Isabelle Eriksson; Jenny Arvidsson; [2013]
  Nyckelord :Sociala nätverk; socialt kapital; anställningsprocess; rekrytering; starka och svaga länkar; social skiktning.;

  Sammanfattning : Föreliggande kandidatuppsats är en kvalitativ studie som syftar till att studera vilken betydelse sociala nätverk har på arbetsmarknaden utifrån sex rekryterares perspektiv. Vi har genomfört sex intervjuer med personer som arbetar med att anställa personal på sex olika företag. LÄS MER

 5. 5. Att vilja ta anställning inom Försvarsmakten : En undersökning gällande kadetterna på OP 09-12 vilja till att ta anställning efter examen utifrån Maslows behovsteori

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Försvarshögskolan

  Författare :Frida Sjöström; [2012]
  Nyckelord :Maslows behovsteori; anställning; Försvarsmakten; vilja; motivation;

  Sammanfattning : Merparten av kadetterna på den 217:de kursen på Militärhögskolan Karlberg står inför en kommande anställning i Försvarsmakten. Kadetternas anställningsprocess har kantats av obeständiga beslut från Försvarsmakten och fattade beslut som påverkat dem i deras blivande profession som officerare i Försvarsmakten. LÄS MER