Sökning: "ansvar i designprocess"

Visar resultat 1 - 5 av 10 uppsatser innehållade orden ansvar i designprocess.

 1. 1. Hur kan produktdesign förbättra kommunikationen mellan grundskolelärare och elever med NPF diagnoser?

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Kultur och samhälle

  Författare :Line Sandborgh; [2019]
  Nyckelord :neurodevelopmental disorders; product design; adhd; autism; communication; teacher; student; user research; device;

  Sammanfattning : Elever med neuropsykiatriska funktionsvariationer (NPF) upplever en försämrad skolgång på grund av att den är dåligt anpassad efter deras behov. Grundskolelärare har ett ansvar att anpassa sin undervisning så den passar alla, men deras ökade belastning lämnar lite tid över till att kommunicera med sina elever på individnivå för att ta reda på deras behov. LÄS MER

 2. 2. The Production Mirror : How an interactive interface can boost motivation for industrial workers

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle

  Författare :Cecilia Adlén; [2019]
  Nyckelord :Human centered design; industries of the future; human motivators; work motivation; technical design; emotional design; nudging; new technology.;

  Sammanfattning : This master thesis concerns industrial workers’motivation and if it can be influenced by informationdissemination through an interactive interface. Focus hasbeen to research human motivators in theory to seehow these can be applied in an industrial environmentwith the hope of giving the workers a deeperknowledge of the company’s product and / or processand thus increasing her motivation. LÄS MER

 3. 3. Effektkartläggarens möjligheter och begränsningar gällande samarbetet mellan chefer och målgrupper

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för naturvetenskap, miljö och teknik; Södertörns högskola/Medieteknik

  Författare :Felix Dymér; Hussen Dia; [2017]
  Nyckelord :Impact mapping; Impact map; Effect Managing; Designprocess; UX-design; Collaboration; Effektkartläggning; Effektkarta; Effektstyrning; Designprocess; UX-design; Samarbete;

  Sammanfattning : Only a third out of all IT-projects are successful. This depends on the factor that the managers and the users which the IT-project is aimed towards aren’t properly involved in the design-process. Instead have the technical aspects of the project been in focus and not the users. LÄS MER

 4. 4. Landskapsarkitektur för social hållbarhet : en studie av hur gestaltningen påverkar social hållbarhet med utgångspunkt i ett tävlingsbidrag för en park i Backa, Göteborg

  Master-uppsats, SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Författare :Ionna Olsson; [2016]
  Nyckelord :landskapsarkitektur; gestaltningsförslag; social hållbarhet; designprocess;

  Sammanfattning : Syftet med mitt mastersarbete är att undersöka hur utformningen av stadens rum påverkar social hållbarhet och koppla detta till ett gestaltningsförslag. Den tävling som är föremål för mitt arbete utlystes av Park- och Naturförvaltningen, Göteborgs stad, och var en allmän arkitekttävling för ett parkstråk vid Selma Lagerlöfs torg i stadsdelen Backa, Göteborg. LÄS MER

 5. 5. Kreativitet under ansvar – Underlag för diskussion kring landskapsarkitektens prioriteringar i designprocessen

  Kandidat-uppsats, SLU/Landscape Architecture (until 121231)

  Författare :Alexander Henriksson; [2012]
  Nyckelord :design; designprocess; kreativitet; landskapsarkitekt; landskapsarkitektur; landscape design;

  Sammanfattning : Vid varje nytt projekt står landskapsarkitekten inför en oändlig mängd ny information som direkt eller indirekt har potential att påverka projektets resultat. Hur navigerar och prioriterar landskapsarkitekten bland detta hav av information? I den här uppsatsen undersöks olika landskapsarkitekters och teoretikers tankar och åsikter kring hur de prioriterar i designprocessen. LÄS MER