Sökning: "ansvarsbedömning"

Hittade 3 uppsatser innehållade ordet ansvarsbedömning.

 1. 1. Vem eller vad kan hållas straffrättsligt ansvarig för ett självkörande fordon? : En analys av gällande rätt och föreslagen lagstiftning i Sverige

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Stockholms universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Petri Dahlström; [2023]
  Nyckelord :Self-driving; autonomous; automated; automatic; AV; vehicles; cars; artificial intelligence; AI; machine learning; electronic person; criminal liability; Självkörande; autonoma; automatiserade; artificiell intelligens; AI; maskininlärning; elektronisk person; fordon; bilar; straffrättsligt ansvar; ansvarsbedömning;

  Sammanfattning : The last decade has seen a rapid advancement in the fields of artificial intelligence (AI) and automation, with terms such as machine learning, deep learning and algorithms finding their way into everyday conversations. The usage of AI is evergrowing and present in many areas of life such as health care, financial services, and social media interactions. LÄS MER

 2. 2. Bolagets prospektansvar: eller att inspireras av de ledande kapitalmarknaderna

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Astrid Karlsson; [2016]
  Nyckelord :associationsrätt; skadeståndsrätt; aktiemarknadsrätt; aktiemarknad; prospekt; prospektansvar; BDO; BDO-fallet; de lege ferenda; Law and Political Science;

  Sammanfattning : The public confidence is a fundamental prerequisite for the function of the securities market. The investors’ confidence is intended to be achieved by reducing the companies information advantage over the market. LÄS MER

 3. 3. En varierad oaktsamhetsstandard- med betydande följder för den oaktsamme

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/IHH, Redovisning och Rättsvetenskap

  Författare :Katarina Krauklis; [2012]
  Nyckelord :Corporate Law; Personal tax liability; Negligence; Damages; Bolagsrätt; Företrädaransvar; Oaktsamhet; Skadestånd;

  Sammanfattning : Inom bedömningen av skadeståndsansvar för bolagsledningen och aktieägare enligt 29:1 och 29:3 Aktiebolagslagen, genomförs en oaktsamhetsprövning. Utan oaktsamhet eller uppsåt kan inte ansvar göras gällande.Vad som utgör oaktsamhet saknar direkt definition i lag, utan har bedömts av domstolarna i varje enskilt fall. LÄS MER