Sökning: "ansvarsförmåga"

Visar resultat 1 - 5 av 22 uppsatser innehållade ordet ansvarsförmåga.

 1. 1. Ansvar och dilemman vid applikationsutveckling för mobila enheter

  Kandidat-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för system- och rymdteknik; Luleå tekniska universitet/Institutionen för system- och rymdteknik

  Författare :Sanna Lauri; Hanna Mattson; [2019]
  Nyckelord :Applikationsutveckling; Oavsiktliga konsekvenser; Digitalisering; Ansvarstagande; Användarbeteende och Designriktlinjer;

  Sammanfattning : Digitaliseringen av samhället har inneburit stora förändringar för både verksamheter och privatpersoner, såväl möjligheter som utmaningar. Från det att iPhone introducerats har utvecklingen av både smartphones och nya digitala tjänster fått en explosiv tillväxt. LÄS MER

 2. 2. Prövningen av om det barn som anses sakna straffrättslig ansvarsförmåga har begått ett brott : en undersökning av institutet bevistalan

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Stockholms universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Karolina Mangs; [2018]
  Nyckelord :Processrätt; bevistalan; unga lagöverträdare.;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Ung, dum och särbehandlad - En straffteoretisk granskning av särbehandlingen av unga lagöverträdare i påföljdssystemet

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Thea Palmqvist; [2018]
  Nyckelord :Straffrätt; Unga lagöverträdare; Ungdomsrabatt; Straffteori; Kriminologi; Ungdomsbrottslighet; Ungdomskriminalitet; Särbehandling; Barn; Påföljdssystemet; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Unga lagöverträdare har sedan lång tid tillbaka innehaft en särställning i det svenska påföljdssystemet. Den som begår brott innan tjugoett års ålder behandlas idag annorlunda än den vuxne lagöverträdaren. LÄS MER

 4. 4. Gärningsman eller galning? En granskning av argument i förarbeten och doktrin kring ett återinförande av tillräknelighetskravet i svensk rätt.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Filippa Hjortzberg; [2016]
  Nyckelord :Tillräknelighet; Otillräknelighet; Ansvar; Straffansvar; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Sammanfattning Ett krav på s.k. tillräknelighet, dvs. en slags ansvarsförmåga, för straffansvar är inte på något sätt främmande i svensk rätt. LÄS MER

 5. 5. Vad gör vi med de otillräkneliga? - En rättshistorisk studie av synen på straffansvar och påföljdsreglering för psykiskt störda lagöverträdare

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Frida Wester; [2016]
  Nyckelord :straffrätt; criminal law; psykiskt störda lagöverträdare; straffansvar; straffrättsvetenskap; Law and Political Science;

  Sammanfattning : The purpose of this essay is to investigate and illustrate how the legal status of mentally disordered offenders has differed over time under Swedish law. Specifically, the focus is to investigate how the different dominant schools of the discipline criminal jurisprudence have influenced the legislation with respect to criminal liability and choice of penalty regarding mentally disordered offenders in the Swedish penal codes created in 1864 and 1962. LÄS MER