Sökning: "ansvarsfråga"

Hittade 5 uppsatser innehållade ordet ansvarsfråga.

 1. 1. Sexualitet inom palliativ vård : En litteraturstudie

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Luleå tekniska universitet/Omvårdnad

  Författare :Frida Henriksson; Emma Palmcrantz; [2017]
  Nyckelord :Palliativ omvårdnad; Sexualitet; Litteraturstudie; Patienter; Vårdpersonal; Partner;

  Sammanfattning : Sexualitet i vården är ett relativt outforskat ämne, speciellt inom palliativ vård. I alla vårdsammanhang är det viktigt att patienter ses som individer och samtliga av deras behov ska mötas. Bland dessa behov glöms ofta sexualiteten bort, särskilt hos personer i behov av palliativ vård. LÄS MER

 2. 2. IT-utvecklingens påverkan på klassrumsdidaktik : - Fyra lärares upplevelser kring digitala verktyg

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för utbildningsvetenskap (UV)

  Författare :Sandra Jacobsson; [2016]
  Nyckelord :Klassrumsdidaktik; digitala verktyg; generationsfråga; utbildningsfråga; inställningsfråga;

  Sammanfattning : This paper covers schoolteacher´s experiences of IT development in Upper Secondary School concerning the school subject Swedish. The aim is to investigate how curriculums and teacher´s teaching have changed with the introduction of IT development in the school´s activities, in order to obtain a score of todays didactics in the classroom. LÄS MER

 3. 3. Malmö kommuns klimatanpassningsarbete mot översvämningar kopplat till höjd havsnivå och extrema väderhändelser

  Kandidat-uppsats, Malmö högskola/Fakulteten för kultur och samhälle (KS)

  Författare :Nicole Lundström; Emma Gustavsson; [2015]
  Nyckelord :Lokal klimatanpassning; anpassningskapacitet; översvämningar; höjd havsnivå; extrema väderhändelser; riskhantering; resiliens;

  Sammanfattning : Till följd av ett förändrat klimat stiger havsnivåerna och extrema väderhändelser blir allt vanligare, vilket i sin tur kommer innebära en ökad översvämningsrisk. Anpassningsarbetet sker huvudsakligen på lokal nivå, då nationell styrning saknas och kommunerna själv planerar sin mark i översiktsplaner och har kommunalt självstyre. LÄS MER

 4. 4. Kommunsjuksköterskans upplevelser om ansvarsrollen kring äldres läkemedelshantering : En kvalitativ intervjustudie

  Magister-uppsats, Högskolan i Borås/Institutionen för Vårdvetenskap

  Författare :Jaana Börjesson; Ingela Liljeros; [2011]
  Nyckelord :kommunsjuksköterska; läkemedelshantering; äldre; ansvarsfråga; uppföljning; biverkningar;

  Sammanfattning : Enligt Socialstyrelsen felbehandlas många äldre genom att de får för många och fel sorts läkemedel. Forskning visar att många av orsakerna till sjukhusvård är relaterade till läkemedel. LÄS MER

 5. 5. Klass 9 A. En ansvarsfråga för lärare

  C-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för journalistik och masskommunikation

  Författare :Shaista Khan; Sofia Khan; [2009-03-05]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Titel: Klass 9A - En ansvarsfråga för lärare Författare: Shaista Khan & Sofia Khan Kurs: Examensarbete i Medie- och kommunikationsvetenskap, MK1500, Institutionen för journalistik och masskommunikation vid Göteborgs universitet. Termin: Höstterminen 2008 Handledare: Monica Löfgren Nilsson Sidantal: 45 sidor Syfte: Syftet med studien är att undersöka vart en lärares ansvar slutar i den bild av lärare som framställs i programserien Klass 9A. LÄS MER