Sökning: "ansvarsregler"

Visar resultat 1 - 5 av 18 uppsatser innehållade ordet ansvarsregler.

 1. 1. Vem får ansvaret? – En analys av principen om aktieägares frihet från personligt ansvar

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Matilda Schellenberg; [2018]
  Nyckelord :Associationsrätt; Konkurrensrätt; Arbetsrätt; Labour Law; Miljörätt; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Framställningen undersöker två motstående intressen, behovet av välfungerande ansvarsregler för företag och det begränsade ansvaret för aktieägare i aktiebolag. Syftet med framställningen är att framställa principen om aktieägares frihet från personligt ansvar i ett brett perspektiv. LÄS MER

 2. 2. Livsmedelsdonationer - Och hur lagstiftning bidrar till matsvinn

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Nadja Airaksinen; [2018]
  Nyckelord :EU-rätt; livsmedelsdonationer; matsvinn; livsmedel; donationer; livsmedelsbank; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Food waste is a significant environmental, social and economic problem. In order to prevent food waste, both the EU and UN have encouraged grocery stores to donate rather than waste edible foodstuffs that are unable to be sold. However, the foodstuff legislation causes problems. LÄS MER

 3. 3. FÖRETAGSREKONSTRUKTION OCH PERSONLIGT ANSVAR : om rekonstruktionsmål och borgenärsskydd

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Stockholms universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Jonas Vedin Forsberg; [2017]
  Nyckelord :rekonstruktion; företagsrekonstruktion; kapitalbristreglerna; ABL; SFL; aktiebolagslagen; ansvarsregler; skatteförfarandelagen; företrädaransvar; insolvensrätt; personligt ansvar; obestånd; obeståndsrätt; konkurs; kapitalbrist; kontrollbalansräkning; KBR; 59 kap. SFL; 25 kap. ABL; borgenärsperspektiv; gäldenärsperspektiv; tvängslikvidation; medansvar;

  Sammanfattning : Ett företag med ekonomiska problem kan, enligt lagen om företagsrekonstruktion (LFR), ges möjlighet att rekonstruera verksamheten genom ett särskilt förfarande, en företagsrekonstruktion. Syftet med institutet är att livskraftiga bolag som har tillfälliga ekonomiska problem ska kunna komma på fötter igen och därmed undvika att bolaget försätts i konkurs med den värdeförstöring det typiskt sett innebär, både företags- och samhällsekonomiskt. LÄS MER

 4. 4. Möjligheten att begränsa entreprenörens felansvar i svenska och norska entreprenadavtal. Särskilt om ansvarsbegränsning vid grov vårdslöshet

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Emelie Linder; [2016]
  Nyckelord :felansvar; ansvarsfriskrivningar; ansvarsbegränsningar.; entreprenadrätt; avtalsrätt; civilrätt; grov vårdslöshet; AB 04; NS 8405.; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Construction projects are characterized by being complex projects associated with major financial risks. The lack of legal statutory legislation has resulted in the development of agreed documents for the construction industry: AB 04 in Sweden and NS 8405 in Norway. LÄS MER

 5. 5. Regleringsviljan på finansmarknaden : En konsekvensanalys i ljuset av skärpta regler om ledningsansvar och penningtvätt

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Simon Andersson Jern; [2015]
  Nyckelord :finansregelverk; penningtvätt; styrelse- och vd-ansvar; ledningsansvar;

  Sammanfattning : En genomgående tråd i den här uppsatsen är de åtstramningar som på senare år har genomförts i den finansiella sektorn. Syftet är att ge en bild av det aktuella rättsområdet med huvudfokus på ansvarsregler för ett bolags ledning samt det gällande penningtvättsregelverket. LÄS MER