Sökning: "ansvarsroller"

Visar resultat 1 - 5 av 25 uppsatser innehållade ordet ansvarsroller.

 1. 1. Planeringsprocessen bakom Birka : Planeringen för Birka, en resa i tid och rum.

  L2-uppsats, Karlstads universitet/Handelshögskolan (from 2013); Karlstads universitet/Handelshögskolan (from 2013); Karlstads universitet/Handelshögskolan (from 2013)

  Författare :Jenny Andersson; Mimmi Spång; Andreas Westby; [2020]
  Nyckelord :Världsarv; kulturarv; Turismplanering; Planeringsprocess; Historia ur turismperspektiv; Destinationsutveckling; Världsarv och turism.;

  Sammanfattning : Birka är en av de äldsta fornlämningar som upptäckts i Sverige, och har gett historiker möjlighet att få en tydligare bild av hur det var att leva i en bosättning som har haft funktionen att vara en central punkt för handel under den tid då människor valt att kalla det sin hemvist. Denna inblick i historien är vad som hjälpt till att forma en besöksnäring vid denna destination som har haft som målsättning att utbilda människor om dess historia. LÄS MER

 2. 2. Evigt liv eller nytt? : landscape governance för en långsiktig förvaltning av Sankt Lars gravplats

  Kandidat-uppsats, SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Författare :Sara Saleh; [2020]
  Nyckelord :Sankt Lars; gravplats; förvaltning; ; governance; autoetnografi; kulturarv; styrning; Lund; Staffanstorp; korrektionsanstalt;

  Sammanfattning : Sankt Lars sjukhusområde i Lund kopplar samman ett historiskt arv av korrektionsanstalter och en tidigt modernistisk syn på grönskans välgörande egenskaper med en samtida stadsutvecklingsvurm. Sankt Lars gravplats befinner sig i skärningspunkten mellan olika intressenter, offentliga såväl som privata, med en bristfällig förvaltningsgrad som konsekvens. LÄS MER

 3. 3. En fallstudie på störningar och förbättringar inom sjukhusprocesser utifrån lean

  M1-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi; Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

  Författare :Angelica Eshagi; Jonas Jansson; [2020]
  Nyckelord :Lean produktion; Lean management; Sjukhus; Ortopedi; Störningar; Höft- och knäproteser; Förbättringsmöjligheter; Effektivisering;

  Sammanfattning : Effektivisering av sjukvården har länge varit ett omdebatterat ämne. Lång väntetid, överbelastning och personalbrist är några av problemen som sjukvården har. Ett sätt att förbättra sjukvårdens hantering av störningar är genom att implementera lean i verksamheten. LÄS MER

 4. 4. Managing internal ideation : A Case study at Bengt Dahlgren Stockholm AB

  Master-uppsats, KTH/Maskinkonstruktion (Inst.); KTH/Maskinkonstruktion (Inst.)

  Författare :Shima Dehvari; Martin Wenner; [2020]
  Nyckelord :Ideation; Internal ideation; Internal innovation; Idea management system; Idégenerering; Intern idégenerering; Intern innovation; idéhanteringssystem;

  Sammanfattning : Internal ideation refers to getting the employees of a company to generate ideas for improvements and business development. Innovative companies have been working to capture their employees' creativity when it comes to innovation. LÄS MER

 5. 5. Intensivvårdssjuksköterskans upplevelse av det akuta omhändertagandet av traumapatienter

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för hälsovetenskaper

  Författare :Lucas Hallgren; Nicklas Rask; [2019]
  Nyckelord :Traumavård; Akut omhändertagande; Intervju; Intensivvårdssjuksköterska; Upplevelse; Medicine and Health Sciences;

  Sammanfattning : Bakgrund: Akut omhändertagande av traumapatient är en komplex händelse. Enbart lite forskning har gjorts som belyser intensivvårdssjuksköterskans upplevelse av att omhänderta akuta traumapatienter. LÄS MER