Sökning: "ansvarsroller"

Visar resultat 1 - 5 av 20 uppsatser innehållade ordet ansvarsroller.

 1. 1. Intensivvårdssjuksköterskans upplevelse av det akuta omhändertagandet av traumapatienter

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för hälsovetenskaper

  Författare :Lucas Hallgren; Nicklas Rask; [2019]
  Nyckelord :Traumavård; Akut omhändertagande; Intervju; Intensivvårdssjuksköterska; Upplevelse; Medicine and Health Sciences;

  Sammanfattning : Bakgrund: Akut omhändertagande av traumapatient är en komplex händelse. Enbart lite forskning har gjorts som belyser intensivvårdssjuksköterskans upplevelse av att omhänderta akuta traumapatienter. LÄS MER

 2. 2. Att förlänga liv : Sjuksköterskors perspektiv av artificiell nutrition

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd; Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Sara Saka; Ida Elmes; [2019]
  Nyckelord :allmän litteraturöversikt; ansvarsfördelning; enteral nutrition; kunskap; parenteral nutrition; upplevelser;

  Sammanfattning : Bakgrund: artificiell nutrition är en behandling som förekommer i vården och skapar olika upplevelser hos patienter, bland annat oro och sociala begränsningar vid behandlingen. Anhöriga upplever även de en oro men även en okunskap över situationen. LÄS MER

 3. 3. Implementering av BIM : Datorstöd i anbudsskedet hos byggföretag

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi; Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

  Författare :Fredric Kransvik; Henrik Mikkelsen; [2018]
  Nyckelord :BIM; Standardisering; Byggprocessen; CAD; Mängdavtagning; Byggentreprenad;

  Sammanfattning : Idag sitter flera aktörer inom byggbranschen kvar i gamla mönster och arbetssätt på grund av tidsbrist, rädsla och främst kunskapsbrist om ny teknologi. Building Information Modeling (BIM) är ett datoriserat verktyg för byggsektorn som skapar en digital 3D-modell av ett byggnadsverk där all information i byggnadsverkets livscykel kan samlas i modellen. LÄS MER

 4. 4. Implementering av bilder i kommunikation med människor på flykt – upplevelser hos personal inom neonatalvård

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för neurovetenskap och fysiologi

  Författare :Åsa Blom; Malin Karlsson; [2017-06-16]
  Nyckelord :språkbarriär; bildstöd; vårdgivare; flyktingar; implementering; language barrier; pictorial support; caregivers; refugees; implementation;

  Sammanfattning : The aim of the study was to investigate the early implementation process of pictorial support in neonatal care from a caregiver’s perspective. Results were related to the theoretical framework Promoting Action on Research Implementation in Health Services (PARiHS). LÄS MER

 5. 5. Vårdpersonalens upplevelser av att samtala om sexuell hälsa med patienter : En litteraturstudie

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Luleå tekniska universitet/Omvårdnad; Luleå tekniska universitet/Omvårdnad

  Författare :Erik Arvidsson; Elin Granberg; [2017]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Sexuell hälsa är en mänsklig rättighet och tillfredsställande sexualliv har stor betydelse för människors välbefinnande. Behovet av att tala om sexuell hälsa är olika beroende på patienten. Sjuksköterskan har en nyckelroll när det gäller kommunikation och ska se till patientens behov både fysiskt, psykiskt och andligt. LÄS MER