Sökning: "antagning"

Visar resultat 1 - 5 av 24 uppsatser innehållade ordet antagning.

 1. 1. Ekvivalering av högskoleprovet : En jämförande studie av olika ekvivaleringsmetoder

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Statistik; Umeå universitet/Statistik

  Författare :Jonas Jonsson; Samuel Brändström; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Individers resultat på högskoleprovet är i många fall avgörande när det kommer till antagning vid Sveriges olika högskolor och universitet. Råpoängen som är antal rätt besvarade frågor omvandlas till en så kallad normerad poäng. LÄS MER

 2. 2. "Jag vill bli hörd" - en studie om hur gymnasieelever med autism ser på sitt eget stödbehov

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö högskola/Lärande och samhälle

  Författare :Linn Gärtner; [2017]
  Nyckelord :autism; elever i behov av särskilt stöd; skolor med begränsat mottagande; sociala praktiker; stödåtgärder;

  Sammanfattning : Förväntat kunskapsbidrag Studien kan bidra till att öka kunskapen om hur elever med diagnosen autism ser på sitt eget stödbehov i gymnasieskolan. Diagnosen autism är ett spektrum och olika individer upplever skolgången olika. LÄS MER

 3. 3. How does growth affect innovation and control systems in start-ups?

  Master-uppsats, KTH/Maskinkonstruktion (Inst.)

  Författare :Hugo Scherwin; [2017]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Det här examensarbetet är en studie av 7 svenska företag som har bedömts som att de är i en tillväxtfas som tar dem från att vara ett start-up till ett moget bolag. Studien fokuserar på hur tillväxten påverkar företagens innovationsarbete och deras användning av styrsystem. LÄS MER

 4. 4. Konstnär från antagning till examination : En interaktionistisk och fenomenologisk studie av konstskolans idévärld

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för historia och samtidsstudier

  Författare :Fanny Hallgren; [2017]
  Nyckelord :Ethnology; interaction; institution; fine art; phenomenology; freedom;

  Sammanfattning : The aim of this essay is to analyze how students on a specific art school talk about the norms that surround the school and the teaching at the school. This analysis will be used to determine certain “rules” that exist in the school and how the students experience this. LÄS MER

 5. 5. Lämplighetsbedömning inom transportsektorn : En studie av bruket av psykologisk lämplighetsbedömning vid tre yrkesutbildningar i Sverige

  M1-uppsats, Linnéuniversitetet/Sjöfartshögskolan (SJÖ); Linnéuniversitetet/Sjöfartshögskolan (SJÖ)

  Författare :Sanna Leandersson; Paula Nilsson; [2016]
  Nyckelord :lämplighet; lämplighetsbedömning; lämplighetstest; antagning; sjöbefäl; sjöfartshögskola;

  Sammanfattning : I samband med antagning till sjöbefälsutbildningen vid sjöfartshögskolorna i Sverige görs idag ingen bedömning av studenters psykologiska lämplighet. Piloter och lokförare, som i sina yrken har ett liknande ansvar, genomgår utförliga tester och bedömningar av psykologisk lämplighet innan antagning till utbildning. LÄS MER