Sökning: "antagning"

Visar resultat 11 - 15 av 24 uppsatser innehållade ordet antagning.

 1. 11. För gammal för att köra bil? : En kostnadsnyttoanalys om Sverige bör införa körkortskontroller för bilförare över 75 år

  Magister-uppsats, Karlstads universitet/Avdelningen för nationalekonomi och statistik

  Författare :Elin Engfeldt; [2014]
  Nyckelord :Driving license control; cost-benefit analysis; older car drivers; road safety; Körkortskontroller; kostnadsnyttoanalys; äldre bilförare; trafiksäkerhet;

  Sammanfattning : Varje år ökar antalet äldre personer och i samband med den ökningen blir även antalet äldre personer med körkort allt fler. Med åldern är det vanligt att reaktionsförmåga, syn och hörsel försämras vilka alla är viktiga egenskaper för trafiksäkerheten. LÄS MER

 2. 12. Projektledarutbildningar på svenska universitet och högskolor : Innehåll och relevans för yrkesrollen

  Magister-uppsats, Karlstads universitet/Handelshögskolan; Karlstads universitet/Handelshögskolan

  Författare :Jan Kennet Bingegård; Enes Drndo; [2014]
  Nyckelord :projektledning; yrke; yrkesroll; domänkunskap; antagning;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 13. När eleven själv får välja : En fallstudie av matematikstuderande vid kommunal vuxenutbildning

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Sektionen för lärarutbildning (LUT)

  Författare :Elsa Paues Christensen; [2013]
  Nyckelord :Kommunal vuxenutbildning; Flexibla studieformer;

  Sammanfattning : Inom den kommunala vuxenutbildningen finns krav på att studier ska kunna bedrivas under flexibla studieformer, det poängteras i dokument från Skolverket och på kommunal nivå att den vuxne har behov av att kombinera arbete, familjeliv och studier. Flexibiliteten fokuserar på tid och rum vilket medför att de elever som kommer till vuxenutbildningen planerar efter detta och dessutom för att kunna erhålla fullt studiestöd. LÄS MER

 4. 14. Positiv särbehandling och etnisk tillhörighet vid antagning till universitet - en jämförelse mellan Sverige och USA

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Rasmus Kjulin; [2013]
  Nyckelord :rättsvetenskap; komparativ rätt; universitet; positiv särbehandling; etnisk tillhörighet; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Högre utbildning är enligt många ett viktigt redskap i strävan efter att uppnå lika rättigheter och möjligheter för alla oavsett etniskt och kulturellt ursprung. Ett sätt för en stat att påskynda utvecklingen mot lika rättigheter och ge fler tillträde till utbildning kan vara att använda sig av positiv särbehandling. LÄS MER

 5. 15. Bedömning, betyg och statistik : En studie om lärares kommunikation och elevers förståelse för bedömning på gymnasiet

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för utbildningsvetenskap (UV)

  Författare :Anna Ivarsson; [2013]
  Nyckelord :Bedömning; betyg; drop-outs; feedback; gymnasieprogram; jämförelsetal; kommunikation; statistik.;

  Sammanfattning : Syftet med föreliggande studie är att undersöka hur skolledare, lärare och elever på en gymnasieskola i södra Sverige resonerar om bedömning och betygsättning samt att ta reda på hur betygsfördelningen ser ut vid antagning till och avgång från gymnasiet för årskullen 2008-2011 på den aktuella skolan. Genom insamling av listor med jämförelsetal för de elever som antagits 2008 och över jämförelsetal vid avgång 2011 har diagram över procentuell fördelning av jämförelsetal skapats. LÄS MER