Sökning: "antagning"

Visar resultat 16 - 20 av 24 uppsatser innehållade ordet antagning.

 1. 16. Antagning via färdighetsprov eller betyg? : En kvalitativ studie av musiklärares upplevelser av elevers musikaliska ambitionsnivå och färdighetsnivå

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Umeå universitet/Institutionen för estetiska ämnen i lärarutbildningen

  Författare :Emil Lundberg; [2012]
  Nyckelord :musikalisk; ambition; ambitionsnivå; färdighet; färdighetsnivå; färdighetsprov; antagning; gymnasium; estetisk; musik; kvalitativ; fokusgrupp; upplevelse; musiklärare; musikelever; skillnad; antagning;

  Sammanfattning : Uppsatsens syfte var att undersöka om gymnasielärare upplever skillnader mellan elever som antagits till det estetiska programmet, gren musik via betyg och via färdighetsprov. Det har bedrivits tidigare forskning inom områden som jag behandlat i min rapport men inte med samma inriktning. LÄS MER

 2. 17. Lämplig som blivande sjöbefäl? : - En kvalitativ undersökning om lämplighetstester vid antagningen till sjöbefälsutbildning

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Sjöfartshögskolan, SJÖ; Linnéuniversitetet/Sjöfartshögskolan, SJÖ

  Författare :Thomas Swenson; Ola Nilsson; [2012]
  Nyckelord :lämplighetstester; antagning; sjöbefäl; sjöfartshögskola;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 18. Korrelation mellan fysiska testresultat vid antagning till friidrottsgymnasium och bästa friidrottsresultat som senior.  

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för pedagogik, psykologi och idrottsvetenskap, PPI

  Författare :Tina Frisk Bengtsson; [2011]
  Nyckelord :Friidrott; fysiska tester; talang; prestation;

  Sammanfattning : Bakgrund: Att skapa bra förutsättningar och ta hand om idrottstalanger är angeläget i många länder, så också i Sverige. Ett led i att skapa möjligheter för våra idrottsungdomar har varit satsningen på idrottsgymnasier. LÄS MER

 4. 19. Sjunkande kunskaper i musikteori? – om en möjlig orsak : En undersökning om förekomsten av musikteoriundervisning bland Sveriges musik- och kulturskolor

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Karlstads universitet/Musikhögskolan Ingesund

  Författare :Lotta Forsén; [2011]
  Nyckelord :music theory; music and culture school; music theory education; music academy; admission; subjectintegration; certificate; student interests; musikteori; musik- och kulturskola; musikteoriundervisning; musikhögskola; antagning; ämnesintegration; behörighet; elevintresse;

  Sammanfattning : Mitt syfte med den här uppsatsen är att undersöka om det finns ett samband mellan de försämrade musikteoretiska kunskaperna bland de sökande till musikhögskolorna och utbudet av teoriundervisning på de svenska musik- och kulturskolorna. För att uppnå detta har jag gjort en kartläggning av förekomsten av musikteori som enskilt ämne på de svenska musik- och kulturskolorna, samt hur denna bedrivs. LÄS MER

 5. 20. Inte riktigt på G : 14 elevers röster angående sin studiesituation på individuella programmet

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan Kristianstad/Sektionen för lärande och miljö; Högskolan Kristianstad/Sektionen för lärande och miljö

  Författare :Bruno Kress; Maja Mejegård; [2011]
  Nyckelord :delaktighet; differentiering; gymnasieskolan; IV-programmet; specialpedagogik; särskilt stöd;

  Sammanfattning : Syftet med följande arbete är att är att kartlägga och granska hur ungdomar på individuella programmet upplever sin studiesituation en och en halv termin efter antagning, men även att ta reda på vilken skolbakgrund eleverna har samt hur de ser på sin egen framtid. Arbetet ger en översikt av tidigare forskning med fokus på gymnasieskolan, specialpedagogik, styrdokument och övergripande teorier som vi har inspirerats av. LÄS MER