Sökning: "antagning"

Visar resultat 21 - 24 av 24 uppsatser innehållade ordet antagning.

 1. 21. Antagning till högskolan : Gränsen mellan positiv särbehandling och olaglig diskriminering

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/IHH, Rättsvetenskap

  Författare :Jessica Green; [2010]
  Nyckelord :Arbetsrätt; diskriminering; högskola; positiv särbehandling; kvotering; olaglig diskriminering;

  Sammanfattning : SammanfattningLikabehandlingsprincipen är en mänsklig rättighet av stor vikt. För att tillför-säkra likabehandling finns det uppställda förbud mot diskriminering. Ibland räcker det inte med diskrimineringsförbud, utan aktiva åtgärder måste vidtas för att främja jämlikheten i samhället. LÄS MER

 2. 22. Trodde du att  eleverna inte fuskade i skolan? Där trodde du fel! : En studie om hur bedömning och betyg påverkar elever i år 7 och år 9 till att fuska i svensundervisningen

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för pedagogik, psykologi och idrottsvetenskap, PPI; Linnéuniversitetet/Institutionen för pedagogik, psykologi och idrottsvetenskap, PPI

  Författare :Marcin Sokolowski; Maria Fransson; [2010]
  Nyckelord :Fusk i grundskolan; Betyg och bedömning;

  Sammanfattning : Uppsatsen behandlar omdömets och betygets inverkan på elevers fusk. Vi kommer i uppsatsen undersöka i vilken utsträckning fusket eventuellt ökar när elever i år 9 ställs inför antagning till gymnasiet till skillnad från elever i årskurs 7 där endast skriftliga omdömen värderar deras studieresultat. LÄS MER

 3. 23. Kritisk granskning av antagningen till högskolan i Sverige Hur antagningen kan förstås ur positiv särbehandlingsperspektivet, intersektionalitetsperspektivet och queerteori

  L2-uppsats, Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Seher Yilmaz; Hillevi House; [2008]
  Nyckelord :Positiv särbehandling; intersektionalitet; queerteori; antagning; högskola; diskrimineringslagen; Political and administrative sciences; Statsvetenskap; förvaltningskunskap; Law and Political Science;

  Sammanfattning : I media läser man allt oftare att högskolor som tillämpar alternativa antagningsmetoder blir stämda. Studenter som inte blir antagna på grund av metoderna anser att de utsatt's för omvänd diskriminering. LÄS MER

 4. 24. Idéer i nystartade företag : Studerade ur ett institutionaliseringsperspektiv

  Magister-uppsats, Linköpings universitet/Ekonomiska institutionen; Linköpings universitet/Ekonomiska institutionen

  Författare :Maria Andersson; Elin Leidstedt; [2005]
  Nyckelord :Business and economics; idé; idéutveckling; institutionaliseringsperspektiv; nystartade företag; Ekonomi;

  Sammanfattning : Bakgrund: Världen har genomgått ett paradigmskifte och lämnat den industriella norm som en gång rådde där ett stort värde sågs i maskiner och landarealer. Det paradigm som råder idag är mer fokuserat på kunskap, patent, nätverk och idéer. LÄS MER